Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

HIJ mist je

Kerkverlating. We zuchten er allemaal onder.

Geschreven door:

ds. P. Vermaat v.d.m.

Spin of vlieg?

Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. (Psalm 1:6) ’n Meditatie – voor jongeren, maar u mag het ook wel lezen hoor!

Geschreven door:

ds. W.G. Teeuwissen

Veenendaal

Een waarschuwing...

Blust de Geest niet uit.’ (1 Thessalonicenzen 5: 19)

Geschreven door:

ds. C.B. Stam

Veenendaal

Vrolijk dragen...

verblijd zijnde, dat zij waardig geacht waren, om Zijns Naams wil smaadheid te dragen.´ Hand. 5 : 41 De apostelen zijn verblijd.

Geschreven door:

ds. G.J. van Steeg

Veenendaal

De Geest spreekt alle talen...

Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken Hand. 2, 11

Geschreven door:

ds. C. van de Scheur

Veenendaal

Rijkdom

In een gemeente gebeurt nogal wat. Soms is of gaat er van alles mis. Zo ook in Corinthe.

Geschreven door:

ds. A.D. Poortman

Veenendaal

Ik zie een poort wijd open staan...

De woorden van de titel vormen de beginregel van een lied dat velen zullen kennen. Onze aandacht wordt getrokken naar een geopende poort.

Geschreven door:

ds. M.L.W. Karels

Veenendaal

Vrijwillige liefde

Liefde of dwang Echte liefde laat zich niet dwingen. Maar als Christus begint over Zijn lijden, dan spreekt Hij over een ‘moeten’. Is Zijn liefde dan gedwongen liefde? Is Zijn liefde niet volmaakt?

Geschreven door:

J.B. ten Hove, v.d.m.

Veenendaal

Balsemen

Mattheüs 26: 6 – 13 De vrouw met de zalfolie staat in het midden. Wat zij doet, is ingeklemd tussen het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas. Dat zijn felle contrasten. Zo springt haar daad eruit. Wat zij doet en vooral wat Jezus erover zegt, is het centrum van dit Bijbelgedeelte.

Geschreven door:

ds. P. Hoogendam

Veenendaal

Onze ogen zijn op de HEERE

Onze ogen zijn op de HEERE (Psalm 123)

Geschreven door:

J. Hoek

Veenendaal

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

9.30 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: