Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

DE BELHAMEL!

... "De Doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan"

(Micha 2: 13)

"De Doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan"

(Micha 2: 13)

Je kunt verlangen naar een doorbraak. Zal dat kunnen? Aan God zal het niet liggen. Hij heeft de Doorbreker gestuurd. Bij Micha is dat de profetie over de komst van Jezus. Micha is een plattelandsdominee. Daarom wellicht komt deze profeet met zo’n pakkend beeld.

Wat is een doorbreker? Een doorbreker is eigenlijk een belhamel. Dat is een sterk ram met stevige horens. Het is de leider van de kudde. Met die horens kan hij beuken! Zo gaat dit dier een gat in de omheining maken om uit te breken. Want het knelt, er is ruimte nodig. Zo’n dier gaat voorop en de rest volgt dan.

Jezus is gekomen. Hij was de Herder die voorop ging, maar Hij is ook een lam geworden, een opgesloten schaap. Hij werd één van ons, geboren in een stal. Maar Hij is God met ons. En Hij kwam om voor ons een gat te maken. Want we zitten gevangen in de macht van de zonde. Het leven is vaak ook heel knellend. We lopen tegen muren op. En uiteindelijk is er een doodlopend spoor!

Maar het werd niet alleen Kerst, maar ook Goede Vrijdag. Jezus stierf, Hij werd opgesloten in het graf, maar op de 3e dag brak Hij door. Hij stond op. Toen was er niet alleen een open graf voor Hem, maar ook voor allen die Hem volgen. Wie achter Hem aangaat zal met Hem doorbreken! De Doorbreker maakte een opening en jij kunt er ook zo doorheen als je Hem volgt!

Als het om een doorbraak in ons leven gaat, kunnen wij die zelf niet forceren. Wij zijn geen doorbrekers. Jezus wel! Daarom moeten we met elkaar achter Hem aangaan. Juist in de kerk leren we dat. Er is een opwekking nodig. In de kerk zitten we vaak heel erg op elkaar te letten. Dat is erg onverstandig. Daardoor voelen we ons soms ook vaak ongemakkelijk. We botsen tegen elkaar op.

Toch is dat misschien ook wel ergens goed voor! Want het gaat niet om de kerk. De kerk is niet het doel. De kerk is een noodoplossing, een tijdelijke verblijfplaats voor de schapen van de kudde van de Heere Jezus. De kerk is ook niet het ideaal! Veel mensen zijn op zoek naar de ideale kerk. Maar de kerk is juist helemaal niet het ideaal. Als je het ergens ideaal zou vinden, dan zou je daar met z’n allen bij elkaar hangen, maar we moeten juist samen verder, met een heilige onrust Gods toekomst tegemoet.

Tot slot: wij zijn geen doorbrekers, de Doorbreker doet dat! Er is er maar Eén. Wat de kerk is? Daar hebben we dit gemeenschappelijk dat we elkaar zeggen: Kijk, de Doorbreker is voor ons uitgegaan, en wij zullen Hem volgen en door Hem zullen we ook doorbreken! Dat zal een opwekking geven! Jezus komt! Eens zullen we nooit meer dwalen, maar altijd bij Hem zijn!

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. C.B. Stam

Datum:

6 december 2017

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: