Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De wet doen is fijn

... Psalm 119 is één grote lofzang op de wet. Het overdenken en doen van de geboden is de grootste vreugde.

Hoe lief heb ik uw wet.

Psalm 119:97

Psalm 119 is één grote lofzang op de wet. Het overdenken en doen van de geboden is de grootste vreugde. Veel christenen worden door deze psalm in verlegenheid gebracht. Mogen we immers niet belijden dat we in Christus vrijgemaakt zijn van de wet? Hij heeft alles volbracht en daarom hoeven wij de wet niet meer te volbrengen.

Dat is helemaal waar. Maar juist daarom is de wet onze vreugde. Onze zaligheid hangt er niet van af. Die is ons geschonken in Christus. Vrije genade. Er hoeft niets meer. Maar juist als er niets meer hoeft is er alle vrijheid om te doen wat God graag wil. We weten dat Hij ons heeft liefgehad tot het einde. We weten ook wat voor Hem belangrijk is: dat mensen leven volgens zijn geboden. Als je leeft in zijn liefde vind je het fijn om de dingen te doen die Hij fijn vindt.

Wat vindt God fijn? Dat is niet dat we krampachtig alle regels en regeltjes van de wet gaan volgen. Dan wordt het doen van de geboden het invullen van een heel lang formulier waarbij heel veel vinkjes moeten worden gezet. Volgens Joodse rabbijnen zijn dat er zeshonderddertien. En als je één vinkje mist is het hele formulier ongeldig. Wie leeft in Christus weet dat het afvinken nooit lukt. Juist daarom is Hij voor ons gestorven. Het gaat volgens Hem om liefde: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Liefde is de vervulling van de wet.

Liefde is in de Bijbel niet een romantisch gevoel. Het is trouw zijn aan de ander, zelfs als je de ander niet begrijpt. Liefde tot God is trouw zijn aan God, ook als je God niet begrijpt. Het is goed om aan God vast te houden, ook als je zijn weg niet volgen kunt. Het is goed om dingen te doen die vreugde geven, als de nacht donker is én als het zonlicht warm over ons leven schenkt. Het is goed om aan de naaste trouw te zijn, als we het goede van het leven genieten én als de schaduwen vallen en we soms de naaste de les moeten lezen – of de les die de naaste ons leest serieus moeten nemen.

De Tien Geboden zeggen vooral wat we niet moeten doen. Wie het toch een keer doet, is aan de hele wet schuldig. Er mist een vinkje. In Christus wordt het gebod positief geformuleerd: heb elkaar lief. God boven alles en de naaste als jezelf. De liefde is expressie van ons leven, want we leven in de liefde van God. Daarom doen we van alles wat Hij fijn vindt. Het levert niets op. Dat weten we zelf ook. Dat weet God nog beter. Maar we doen het omdat het fijn is, als een kindertekening voor moeder. ‘Voor mijn lieve God.’ En God vindt het ook fijn, net als moeder de tekening mooi vindt – ook al komt die nooit in de kunstgalerie.

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. A. van de Beek

Datum:

3 juli 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: