Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Is uw duisternis verdreven?

... Is uw duisternis verdreven?

Is uw duisternis verdreven?

En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Johannes 1:5

Het kerstfeest is weer voorbij en opnieuw hebben we tijdens de kerstsamenkomsten en kerkdiensten kunnen horen dat de profetieën over de komst van de Messias zijn vervuld. Een van die profetieën lezen we in Jesaja 9:1 : Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; over hen, die wonen in het land van de schaduw des doods, zal een licht schijnen.

Johannes, de apostel, schrijft in het begin van het Evangelie over dat Licht. Johannes de Doper is door de Heere er op uit gezonden om van dat Licht te getuigen.

Het Kind in de kribbe is het Licht der wereld. De Heere Jezus zal dat later ook aan de mensen voorhouden als Hij zegt: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

De Heere Jezus Christus is het Licht der wereld. Door Zijn woorden, wonderen en tekenen heeft Hij het Licht laten schijnen. De Heere Jezus heeft de mensen willen overtuigen en laten zien dat Hij de Messias, de Zaligmaker van zondaren is. Zo heeft de Heere Jezus Zijn Licht laten schijnen in de duisternis. Als eerste bij het volk Israël en na de uitstorting van de Heilige Geest is dat Licht de wereld over gegaan. En is ook gaan schijnen in onze duisternis.

Door de zonde is de nacht over de wereld gevallen, daardoor is ook het verstand van de mens verduisterd. Toch heeft de Heere, de eeuwen door, zich door Zijn Woord, dat gezien mag worden als Gods eeuwige Lichtbron, aan de mens bekend gemaakt. Dat Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.

De duisternis heeft het echter niet begrepen of, zo wordt ook wel vertaald, gegrepen. Grijpen met de hand is overmeesteren. Het kan ook zijn grijpen, of begrijpen met het verstand, dat is aannemen.

Dat schrijft Johannes in vers 11. De zijnen hebben Hem niet aangenomen. Zij hebben niet in Hem geloofd. De weg der zaligheid werd aan hen verkondigd en aangeboden, maar velen hebben de Heere Jezus verworpen, zij wilden niet dat Hij Koning over hen werd.

Wanneer wij echt Kerstfeest hebben gevierd, dan is het Kind in de kribbe onze Heere en Zaligmaker. Dan belijden wij dat we door de zonde in de duisternis wandelden, maar dat door het geloof in de Heere Jezus Christus, de duisternis is verdreven en wij Hem hebben mogen aannemen als onze Redder en Verlosser, als onze verzoener met God de Vader.

De vraag die mag worden gesteld is: Is onze duisternis verdreven en hebben wij de Heere Jezus Christus, door het werk van Woord en Geest mogen aannemen als onze Heere en Zaligmaker?

Wanneer dat zo is, dan zullen we de Heere Jezus volgen op de weg waarop Hij ons voorgaat. Dan zal het ook zichtbaar worden dat we door de genade die de Heere Jezus Christus ons bewijst, ons kinderen van God mogen weten.

En dat niet door verdiensten van onze kant, maar door het geschonken geloof in de Heere Jezus Christus, Die alles heeft volbracht, en ons als zondaars met de Vader heeft verzoend.

Ds. W. v.d. Brink

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. W. v.d. Brink

Datum:

7 januari 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: