Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Jezus en een hond

... Jezus en een hond

Jezus en een hond!

‘Ikzelf echter volhardde erin de HEERE, mijn God, na te volgen.’ (Jozua 14: 8)

Een goed leven

Kaleb was één van de verspieders. Hij is hier 85 jaar en vertelt aan Jozua dat hij nog even sterk is als toen hij 40 was en er op uitgestuurd werd om Kanaän te verkennen. Geen beter leven dan een goed leven en een goed leven is een leven met God. Samen met Jozua, die ook een van de verspieders was, heeft hij geloofd dat de Heere bij machte was hen Kanaän te geven. De anderen verspieders geloofden dat niet. Maar Kaleb en Jozua wel. Kaleb heeft het toen hij 40 was het er met de Heere op gewaagd en zijn hart op de Heere gericht en dat heeft hem zo´n geloofskracht gegeven, dat hij nu hij 85 is het nog steeds heeft volgehouden.

Met hart en ziel

We kunnen leren van Kaleb. Wat? Dat het op uithoudingsvermogen aan komt. Juist op die momenten dat er zoveel zorgen zijn. Juist wanneer de moeiten en zorgen groot zijn en je hoofd er niet naar staat om aan God te denken. Je hebt wel wat anders aan je hoofd. Maar Kaleb zegt: ‘Ik volhardde de Heere mijn God na te volgen.’ Dat betekent eigenlijk dit: ‘Ik heb mijn dagen er mee gevuld om de Heere te volgen!’ Bedenk juist in moeilijke momenten, in Wie je gelooft en wie God voor je wil zijn!

Hoe kun je het vol kunt houden? Door steeds je hart te richten op Hem die ons is voorgegaan. Jezus, Hij ging de woestijn in. Hij baande een weg. Nergens behoeven we te zijn of Christus was er al eerder. De Heere is de Eerste en Hij trekt voor ons uit. Hij zal ook de laatste zijn. Wie op Hem ziet, Die de overste Leidsman en Voleinder van het geloof is, kan niet beschaamd uitkomen. Er zijn onwankelbare beloften die God gedaan heeft. En daar heeft Kaleb zijn bange hart steeds weer aan opgehaald. Zo heeft hij volhard. De Heere kan niet van Zijn Woord af.

Een hond

Maar wat was Kaleb beloofd? Er was hem een gebied in Kanaän beloofd! Hij komt er nu bij de verdeling van het land om bij Jozua. Naar welk gebied vraagt Kaleb? Hij vraagt naar het gebied rond Hebron. Daar woonden reuzen, waar de andere verspieders juist zo bang voor waren. Een onneembaar geacht gebied, dat wil Kaleb hebben. En dat als je 85 bent! Maar hij durfde het aan! Hij ging er niet om heen!

Doen wij dat ook niet! Ga niet om de problemen in je leven heen. Ga ze aan, in de kracht van het geloof, dat God Zich aan Zijn Woord houdt. Zelfs die laatste vijand, de dood, kunnen wij aan door het geloof in Christus. Jezus heeft hem overwonnen. Wees niet bang voor muren en reuzen. ‘Met mijn God spring ik over een muur.’ Dat nou uitgerekend Kaleb dit laat zien!

Twee zijn er gekomen in het Beloofde Land: Jozua en Kaleb. Omdat ze volhard hebben. Wie komen er in het hemelse Kanaän? Kohlbrugge antwoordt dan: Jozua en Kaleb. Jozua, dat is Jezus. En Kaleb, dat is een hond, want dat betekent zijn naam! Jezus en een hond. Jezus kent u toch? Maar die hond dan – wie is die hond? Zeg maar: die hond ben ik. Maar zo kom je thuis!

C.B. Stam

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. C.B. Stam

Datum:

29 oktober 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: