Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Mag het iets meer zijn?

... "Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn"

1 Timotheüs 6:8

Dat is wel erg weinig. Als we meer hebben dan voedsel en kleren, dan hebben we dus meer dan voldoende. Paulus, dat is een radicale uitspraak. Een consuminderen tot de uiterste grens. Alleen maar de eerste levensbehoeften. Hij had kunnen zeggen: de Meester is nog radicaler. “Wees niet bezorgd over wat u eten zult”.
Mag het toch iets meer zijn? Een doorsnee kerklid in Veenendaal heeft veel meer. We hebben een dak boven ons hoofd, geld, een auto of fiets, en van alles wat. Ook allerlei luxe goederen. 

Bezit kan je geloof in de weg staan. Sommigen zijn afgedwaald van het geloof, zegt Paulus, en dat komt door de zucht naar geld. Ze willen rijk worden. Jezus Zelf zegt, dat het moeilijk is voor hen, die rijkdommen hebben, om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Dus beter bijna niets hebben. Dan zou je kunnen zeggen tegen een vluchteling, die alles achter moest laten en nu niet meer heeft dan de kleren die hij draagt: we zullen zorgen voor eten en dat is genoeg. Dat klopt niet.

Paulus zegt zoiets niet tegen een vluchteling. Hij zegt ook niet, dat rijkdom niet mag. Hij noemt het gevaar dat je loopt als je rijk wilt worden. Als rijkdom je levensdoel wordt. Je gaat werken om zoveel mogelijk te verdienen en niet om God en je medemensen te dienen. Geld, rijkdom wordt het hoogste goed. Er is geen plaats voor de liefde tot God. Medemensen worden concurrenten. Dat is schadelijk voor anderen en voor jezelf. En als je Psalm 73 nog zingt: “Wie heb ik nevens U omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens U toch lusten?”, dan zeg je van binnen: ik zie mijn bezit en verlang naar meer. Mijn geld is ‘t, waar ik in kan rusten. Daarom waarschuwt Paulus ook dat we het geloof niet misbruiken om winst te maken.

Geld als hoogste goed is gevaarlijk. Het is ook dwaas. Je hebt immers zelf niets meegebracht toen je ter wereld kwam. En je zult ook wat je hebt, moeten loslaten. Maar dat maakt christenen niet triest. Wie in Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat geeft vrede. En maakt tevreden. Dat zegt Paulus: We zullen daarmee tevreden zijn. Wie Christus heeft, heeft het hoogste goed. Al het overige is bijzaak. Wanneer God zorgt, is wat Hij geeft goed. Met voedsel en kleding mag je tevreden zijn. Als je meer hebt, is het ook goed, als je maar tevreden bent. Geld en bezit dus niet op de plek van God. Maar geld en bezit als middelen om voor jezelf en als het kan voor anderen voedsel en kleding te krijgen. Voor vluchtelingen bijvoorbeeld.

Mag het iets meer zijn? Ja, dat mag.
Moet het iets meer zijn? Nee. 
Of toch wel: met tevredenheid vanuit een leven met God. Dan heb je nooit tekort.

Naar overzicht

Geplaatst door:

dr. J. van Beelen

Datum:

9 juli 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: