Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Vrolijk in ellende?

... Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: de HEERE is groot!
Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!

Psalm 40:17,18

Laat dit het doel van ons leven zijn: blij zijn als je God zoekt en je bij Hem komt.
Laat dit ons leven vullen: voortdurend in je hart en met je mond zeggen dat Hij groot is, machtig en genadig. 
Zoals David naar het heiligdom in Jeruzalem ging, gaan we naar het huis van God om Hem te loven, want Hij is goed. Zo roept David ons op om met hem mee te gaan tot God, Die ons heil is.

Is het niet merkwaardig om dat nu te zeggen, in deze psalm? Al horen we van redding, ondertussen heeft hij de HEERE lang verwacht, zijn er niet te tellen rampen die hem omvangen, is hij getroffen door zijn eigen ongerechtigheden die niet te tellen zijn, en zijn er ook mensen die hem naar het leven staan. Samengevat in vers 18: David is ellendig en arm. Hoezo oproepen om blij te zijn?

Het is geen oproep aan gelovigen om toch vooral blij te zijn. Het is een roep tot God. God heeft al eens gehoord en Hij heeft gered. Toen was er een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Laat de HEERE dan ook in de toekomst redden. Hij is immers de betrouwbare en in Hem stel ik mijn vertrouwen. Daarom: kom mij spoedig te hulp. Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken. In feite zegt David: God, zorg daar nu zelf voor dat we U loven en blij zijn.

Wanneer de Heere aan mij denkt, dan kan ik vrolijk zijn in ellende. Hij denkt aan mij. Die God, Die mijn Helper en mijn Bevrijder is. In dat geloof pleit ik bij Hem. Omdat mijn God zo is, zie ik ernaar uit dat Hij het ook doet. De psalm eindigt zoals David begon. Lang heb ik de HEERE verwacht. Het was niet vergeefs. En daarom: mijn God, wacht niet langer!

Het lijkt soms, of dikwijls, dat God te lang wacht. En wij maar niet kunnen begrijpen waarom Hij niet komt. Maar als Hij dan komt, dan krijgt de Psalm een vervulling, waarvan David niet kon dromen. Dan komt de Heere zelf om ellendig en arm te zijn. Dan wordt volgens het getuigenis van Hebreeën 10 de psalm in Christus vervuld. Dan gaat Christus het zeggen: laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken. Rampen en ongerechtigdheden heeft Hij zelf op zich genomen. Men stond Hem naar het leven en Hij gaf Zijn leven. Opdat u en ik in vreugde en ellende, in arme en rijken dagen zullen zeggen door Hem: de HEERE is groot! En als we bidden: mijn God, wacht niet langer! dan zeggen we er bij: ”want U bent groot”. 
Hij denkt aan mij; in dat vertrouwen bid ik.

Naar overzicht

Geplaatst door:

dr. J. van Beelen

Datum:

7 februari 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: