Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Centrale Zendingscommissie (CZC)

In Marcus 16 : 15 komt de zendingsopdracht tot ons met de woorden

“En Hij (Jezus Christus) zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.”

Ook in de Hervormde gemeente Veenendaal zijn er mensen die aan deze roeping gehoor willen geven door uitgezonden te worden in het zendingsveld.
 
Wanneer zij (mede) vanuit de Hervormde gemeente uitgezonden willen worden, wordt de wijkgemeente een actieve zendingsgemeente. Hieraan zijn de nodige verplichtingen verbonden. De Centrale Zendingscommissie (CZC) is daarbij een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad. Zij heeft tot doel om: de gemeente te stimuleren haar roeping te vervullen in de zendingsopdracht en contacten te onderhouden met zendingswerkers.
De CZC wil deze algemene doelstelling realiseren door middel van vijf kernactiviteiten, te weten.
 
Diverse zendingswerkers zijn (mede) vanuit Hervormd Veenendaal uitgezonden, hieronder vindt u een overzicht met link naar de bijbehorende webpagina.
 
 
Leden Centrale Zendingscommissie  
Wijgemeente Julianakerk
Huub Braafhart en Vacant
Wijkgemeente Oude Kerk
Vacant
Wijkgemeente Vredeskerk
Wim van Beek
Wijkgemeente Sionskerk
Tim Verduijn
Wijkgemeente Westerkerk
Tekko de Boer
Wijkgemeente Ontmoetingshuis
Arend Klinkhamer
 
Bestuur CZC
 
 
Secretaris
Bert van Wijk
Penningmeester
Wijgert Teeuwissen
wgt@baro6.nl
Voorzitter
Albert-Jan van de Scheur

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: