Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Collecte nu ook via Kerkgeld app

Nu we op zondag niet als gemeente samen kunnen komen vanwege het coronavirus, brengen we graag een nieuwe collecte mogelijkheid onder uw aandacht. De Kerkgeld app.

Hoe werkt de Kerkgeld app?   

1.   Download de app eenvoudig via de App Store of Google Play store (zoek op Kerkgeld). 

2.   In de zoekbalk zoekt u op ‘Veenendaal’

3.   U kunt nu kiezen: Hervormde Gemeente Veenendaal

4.   Nu kunt u uw account gegevens invullen:

5.   Belangrijk: Om te kunnen geven voor de collectes moet u eerst uw tegoed opwaarderen

6.   Om te geven voor de collectes tijdens de erediensten tikt u op de groene knop met het hartje

7.   Kies om te geven voor de wekelijkse collecte (bovenste optie) of voor de zendingsbus

8.   Tik op “Gift” (knop met het hartje)

9.   Nu kunt u per collecte aangeven welk bedrag u wilt geven

10. Klik op volgende onderaan het scherm

11. Bevestig uw gift door op de blauwe knop “Gift geven” te tikken

 

Bankrekeningen t.b.v. collecten

Als u geen gebruik wilt of kunt maken van de app zijn de volgende bankrekeningen tijdelijk beschikbaar gesteld om uw collectebijdragen op te kunnen storten:

1e collecte, Kerkbeheer, NL90 RABO 0373 7306 08

2e collecte, Diaconie, NL13 RABO 0373 7403 36

3e collecte, Kerkbeheer of Missionair, NL46 RABO 0373 7306 24

Zendingsbussen, NL68 RABO 0373 7306 16

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: