Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Advent

... Het maken van een stamboom is altijd spannend.

Het maken van een stamboom is altijd spannend. Je kunt voorouders ontdekken met wie je kunt pronken. Belangrijke mensen. Maar je kunt ook mensen tegenkomen die je liever vergeet. De stamboom van Jezus is, wat dat betreft verrassend. Naast Maria, de moeder van Jezus, worden vier vrouwen genoemd. Dat zijn niet mensen als Sara of Rebecca, die met ere genoemd zouden kunnen worden. Het zijn vrouwen op wie wat aan te merken is. Door hun afkomst, of op zedelijk gebied. Het zijn Thamar, Rachab, Ruth en Bathseba.

Waarom staan zij in de stamboom van Jezus? Kort gezegd, omdat het aangeeft dat Jezus niet gekomen is in een wereld waar alles op orde was. Jezus is geboren in een wereld, verloren in schuld. Van die wereld maken ook wij deel uit. Jezus kwam ook voor ons, zondaren. Jezus heeft zich niet te groot gevoeld. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Heeft zich vernederd, onze zonden op zich genomen. Zonde die Hij zó serieus nam dat Hij zich daarvoor liet kruisigen.

We zien dat God de zonde serieus neemt. Maar daarin ook dat Hij zijn beloften, en zichzelf serieus neemt. Hij wil immers het kwade niet. Hij heeft ons niet geschapen om verloren te gaan, maar om behouden te worden. Daarvoor geeft Hij zichzelf. Hij wordt mens. Hij, Jezus, God uit God. Zo geeft Hij de weg tot redding. De weg die Hij zelf is. Ieder, zonder uitzondering, mag tot Hem gaan. Ook u. Hoe het verleden ook was of het heden er uit ziet. Bij de Here is uitkomst. Voor Israël en de volkeren. Ook voor ons. De stamboom van Jezus begint bij Abraham, de vader van de gelovigen, in wie alle volken van de wereld gezegend zullen worden. Alle volken, ook het onze, en daarin ook u, wij. Opvallend in het ritme van deze generaties is vers 16. Van alle genoemde mannen lezen we dat zij een zoon verwekten. Dat lezen we hier niet van Jozef. Hij wordt hier alleen genoemd als de man van Maria. Maria uit wie Jezus geboren is. Niet dus uit Jozef, maar uit de Heilige Geest. Jezus is niet verwekt, in de lijn van Abraham en David. Hij is geschonken. Hij is in die lijn gaan staan. Vrijwillig en ook plaatsvervangend. Dat benadrukt nog eens wat gezegd is en wat zijn naam betekent: Jezus is Redder.

Hem hebben we nodig om gered te worden. Zonder Hem komen we om. Dat moeten we eerlijk belijden. Advent is niet alleen de tijd van gedenken van de komst van Jezus en het verwachten en uitzien naar zijn wederkomst. Het is ook die van inkeer en bekering. Zoals het lied “Verwacht de komst des Heren” zegt: “Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen, tussen uw Heer en u”.

Daartoe worden we geroepen. Om zo vol verwondering en aanbidding te komen tot de belijdenis: “Hij kwam ook voor mij !”.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. A.D. Poortman

Datum:

22 november 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: