Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

DANKDAG 2019

... De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion

 

Psalm 65: 2 De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion.

Als u dit leest, is Dankdag 2019 alweer voorbij.
Jammer dat steeds minder mensen in Nederland de Dankdag nog kennen en beleven.

Mooi daarentegen dat in steeds meer gemeenten de kinderen bij Dankdag betrokken worden door goede samenwerking van kerk en school.
Hoe is het met ons? Hoe hebben we de Dankdag beleefd?
Zijn we stil geworden voor God?

Van die stilte spreekt Psalm 65.

Wonderlijk is het samengaan van zingen en stil zijn.
’De lofzang klimt uit Sions zalen, tot U, met stil ontzag’.

We kunnen het ons zo voorstellen: het volk van God is opgesteld rondom Gods heiligdom en aanbidt Hem in alle rust.

Vanuit die aanbidding rijst dan de lofprijzing op.

De dankbaarheid wordt gebracht aan het juiste adres.

De HEERE wordt geprezen als de enige Fontein van alle goeds, als de ware Bron van alle zegeningen.

Laten we ons bij de psalmdichter aan sluiten.

Dat zit niet vast op één dag in het jaar.

Is niet elke zondag Biddag en Dankdag?

We komen samen in de erediensten voor Gods aangezicht om Hem te loven en te prijzen en ons door Hem te laten onderwijzen.

En… als het goed is, gaat er in ons leven geen dag voorbij zonder dankzegging aan de HEERE.

Laten we de stilte opzoeken en bijvoorbeeld op een A4-tje punten van dankzegging noteren voordat we gaan bidden en zingen.

Of zoek de stilte tijdens een wandeling door het bos in najaarstooi.
Laten we de trouw van de HEERE prijzen die ons dag in dag uit draagt en verdraagt.

Dan kan het niet anders of onze dank is verbonden met verootmoediging vanwege het vele waarin wij te kort schieten.

Des te dieper is de verwondering over Gods genade in Christus voor ieder die in geloof tot Hem de toevlucht neemt.

De wereld zingt Gods lof en heel de aarde is een loflied, zegt Psalm 65.

Dat geldt ook voor de voortgang van de seizoenen, bijvoorbeeld voor de herfst met haar eigen schoonheid.

Zo ziet het geloof de schepping door de bril van het Woord.

Zegt het ongeloof dat het God nergens tegenkomt in de wereld en in het heelal, het geloof komt Hem overal tegen in schepping en geschiedenis!

Overal zien we de voetafdrukken van de HEERE. En waar Hij gaat, daar is een spoor van zegeningen.

De discipelen vroegen eens aan de Heiland: 'Heere, leer ons bidden'. Wij vragen: 'Heere, U hebt ons zoveel gegeven. Leer ons U danken daarvoor'.

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. J. Hoek

Datum:

4 november 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: