Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De bediening van het koperen wasvat

... Een koninklijk priesterschap

1 Petrus 2: 9

D.v. aanstaande zondag vieren wij het Heilig Avondmaal.Verlangt u er naar? Als het goed is, wel.Wanneer Christus uw Heiland is en u Hem lief hebt gekregen met heel uw hart, dan is de avondmaalszondag een heilige feestdag. Of is er bij u aarzeling of een zekere schrik? Hoe komt dat dan? Een van de oorzaken kan zijn, dat u nog zo veel onheiligheid ziet in uw leven.

Laten we dan eens kijken naar de voorhof in de tabernakel. Daar stond het koperen brandofferaltaar. De zondige Israëliet beleed zijn zonde en in zijn plaats offerde de priester een lam. Dat offer wees vooruit naar Christus, het Lam van God. Door het geloof in Christus wordt een zondaar rechtvaardig voor God. Hier klopt het hart van het Evangelie. Voor de ingang van het Heilige stond het koperen wasvat. De priesters mochten het Heilige alleen binnengaan na het wassen van hun handen en voeten. Na het schuldoffer moesten zij ook dagelijks gereinigd worden om het Heilige binnen te gaan.

Die priesters wijzen op Christus, onze enige Hogepriester. De priesters wijzen ook vooruit op de gelovigen. Petrus schrijft dat wij als christenen een heilig priesterschap zijn, geroepen om de deugden van God te verkondigen. Om dat te kunnen doen, is onze dagelijkse reiniging nodig.

Die reiniging houdt in: dagelijks belijden van onze zonden, te leven uit het Woord van God en het dagelijks gebed. Zo blijf je een levende rank in Christus de wijnstok.

Dit is het leven van de heiliging. Als u niet leeft uit die dagelijkse reiniging, dan heeft dat ernstige gevolgen voor uw geloofsleven. Het volgende wordt minder: uw geloofskracht, uw gebedsleven, uw vreugde in Christus, uw getuigenis en uw geloofszekerheid. Ja, en dan gaat u ook tegen het Avondmaal opzien, want u gaat twijfelen aan de echtheid van uw geloof.

Niet voor niets roepen Paulus en Petrus de gelovigen op tot een heilig leven in Christus. Paulus kende ook de strijd tegen de zonde: ‘het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik’. Maar hij schrijft ook, dat er geen verdoemenis is voor hen, die in Christus Jezus zijn. En dan schrijft Hij in Romeinen 8 over het leven door de Heilige Geest.

Om het zo te zeggen: dat is het leven uit de bediening van het koperen wasvat.

Iedere dag levend met en vanuit Christus door Gods Geest.

Dan leert u, dat Christus niet alleen uw gerechtigheid is, maar ook uw heiliging! Dan kan en mag u ootmoedig en vrijmoedig Avondmaal met Christus vieren. Dan zijn u en ik bedroefd over onze zwakheden en zonden, “nochtans mogen wij ten volle verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt”.

Naar overzicht

Geplaatst door:

P. Zeedijk

Datum:

6 september 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: