Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De Here is Eén....!

... Horen. Dat is een kernwoord voor het geloof van Israël en van de gemeente.

Horen.

Dat is een kernwoord voor het geloof van Israël en van de gemeente. In Deut. 6 lezen we dat als de belijdenis van Gods volk: Hoor Israël, de HERE is onze God, de HERE is Eén. Dat moet je horen in de omgeving waarin Israël leefde. Daar waren machtige heidenvolken, die elk meerdere goden hadden, voor alles een god. Soms was Israël daar jaloers op. Dan hoor je ze roepen: geef ons goden als in Egypte. Blijkbaar is het heel aantrekkelijk om veel goden te hebben. Dan heb je altijd wat achter de hand. Maar dan opeens is daar die stem: Hoor, Israël, de HERE, onze God, is Eén! Tegenover al die goden van het heidendom, staat in Israël één God. Maar die ene God heeft alles te bieden. Meer dan al die goden. Want Hij is de Schepper van de hemel en de aarde. En Hij heeft laten zien wat Hij kan. Hij heeft Israël uitgeleid uit Egypte met een sterke hand en een machtige arm. En Hij heeft gezegd: Ik ben de HEERE, uw God, Ik ben met u. En hoe …! Dat hebben ze gemerkt in de woestijn. Het heeft hun aan niets ontbroken.

Hoor, Israël.

Dat is de oproep om het te wagen met deze God alléén, tegen al die goden van toen en nu in. Want goden zijn er altijd, meer dan genoeg. Dat horen en zien we om ons heen. De god van de welvaart. De god van de gezondheid. De god van het aanzien. En noem maar op. Ze roepen om het hardst, maar uiteindelijk laten ze je met lege handen staan. Daarin is de God van Israël anders. Hij is de God, die redt. Hij gaf alles. Hij gaf Zijn Zoon met de Naam Jezus. Dat betekent: de HERE redt. Hij redt zondaren van dood en oordeel. Zo is deze God, de HERE, Hij alleen. En als je goed luistert hoor je in Deut. 6 ook de verwondering. Dat deze God onze God is. Israëls God, dat eerst. Maar dan ook van allen die door de Here Jezus Zijn kinderen zijn geworden, de gemeente van Christus. Deze God is onze God. Hij is het, die zich over ons buigt en die de armen om ons heen slaat. Zo draagt en redt Hij ons leven. Wat een wonder! Ja, dat moet je wel iedere keer horen. Anders zou je het niet geloven. Maar Hij zegt het zelf, het is Zijn eigen Woord: Ik ben de HERE uw God. Ja, dan vraagt Hij ook van ons dat we Hem liefhebben, met heel ons hart. Dat volgt onmiddellijk na deze woorden in Deut. 6. Hoe kan het ook anders. Als er Eén God is die alles geeft, dan kun je je hart alleen maar aan Hem verliezen. Ja, dat kan wel anders, maar dan zet je dus ook alles op het spel. Daarom spreekt Hij ons met Israël aan: Hoor, de HERE is Eén. Dat Zegt Hij, omdat Hij ons niet aan de goden kwijt wil. Zelfs niet als we met de rug naar Hem toe leven. Zover gaat de liefde van die Ene God. Wie is aan deze God, onze God gelijk? Geen van de goden is als Hij. Want de HERE, onze God, is Eén.

Naar overzicht

Geplaatst door:

G.J. van Steeg

Datum:

9 mei 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: