Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De laatste bladzijde

... De laatste bladzijde

De laatste bladzijde

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaring 7:17b


Als je een spannend boek leest ben je natuurlijk benieuwd hoe het verhaal afloopt. Zal het goed aflopen, of slecht? Zal de hoofdpersoon het overleven? Een meisje vertelde mij eens dat ze soms onrustig werd als ze een spannend boek las. Het hield haar dan steeds bezig hoe het verhaal zou aflopen. Maar daar had ze iets op gevonden. Als ze te benieuwd werd, las ze alvast de laatste bladzijde van het boek, terwijl ze nog helemaal niet zo ver was. Dan wist ze hoe het afliep. Dat gaf haar rust. Het boek Openbaring onthult ons dingen over de toekomst. De Heere laat ons in dit Bijbelboek de laatste bladzijde lezen. De laatste bladzijde van Zijn verhaal met deze wereld. En dit verhaal loopt goed af.

Johannes slaat in Openbaring 7 een blik in de hemelse heerlijkheid. Hij ziet rondom de troon van God een grote menigte mensen. Het zijn mensen uit alle naties, stammen, volken en talen. Johannes ziet dat er een hemelse eredienst aan de gang is. De talloze mensen staan voor de troon van God en loven de Vader en het Lam. De menigte voor de troon komt uit de grote verdrukking op deze aarde. In vers 14 wordt over hen gezegd: Zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Alleen het bloed van het Lam geeft toegang tot deze hemelse eredienst. Voor degenen die hun kleren gewassen hebben in het bloed staan in de verzen 15-17 prachtige beloften. Een van de beloften is dat de Heere alle tranen van hun ogen zal afwissen (vers 17). Op deze wereld vloeien er vele tranen. Tranen door lichamelijke en geestelijke pijn. Tranen om wat stuk is gegaan in het leven. Tranen om het verlies van een geliefde. Tranen om wat je zelf stuk hebt gemaakt. God zal echter alle tranen van de ogen afwissen. De hemelse Vader troost in de eeuwigheid Zijn kinderen. In de hemel en op de nieuwe aarde is er geen ruimte voor verdriet. Alleen de blijdschap blijft over.

Misschien zijn deze woorden over het drogen van de tranen voor ons te groot en te wonderlijk. Ons verdriet is te groot. Onze tranen zijn te talrijk. We worden echter uitgenodigd om door onze tranen heen over de schouder van Johannes mee te kijken in Gods toekomst. De Heere bladert met ons door naar de laatste bladzijde. Op die bladzijde lezen we dat voor degenen die gewassen zijn in het bloed het verdriet niet het laatste woord heeft, maar de vreugde. Het verhaal van deze wereld loopt goed af. Het eindigt op deze manier omdat het Lam is afgedaald in onze schuld en ons verdriet. Zijn Naam zij geloofd voor Zijn liefde voor schuldige en verdrietige mensen. De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! (Openbaring 7:10)

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. M.W. Westerink

Datum:

14 november 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: