Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De second opinion van Pilatus

... “Ik vind geen schuld in deze Mens.”
(Lukas 23: 4)

In de medische wereld kennen we het begrip second opinion. Bij een second opinion wordt de visie van een andere arts geraadpleegd wanneer er getwijfeld wordt over een belangrijke behandeling of een diagnose. Vanuit de gedachte: laten er ook andere ogen naar kijken en een situatie beoordelen.

Iets dergelijks komen we tegen in het lijdensevangelie, wanneer Jezus door de overpriesters en schriftgeleerden bij Pilatus wordt gebracht. Nee, zij gaan niet naar Pilatus toe omdat ze met de zaak verlegen zitten of zelf een second opinion willen ontvangen. Maar ze krijgen er wel een. 
Zelf denken ze deze niet nodig te hebben, want ze zijn wel zeker van hun zaak: deze Jezus moet ter dood gebracht worden. ‘Welk getuigenis hebben we nog nodig?’ horen we hen zeggen, nadat Jezus over zichzelf getuigd heeft dat Hij de Zoon des mensen is die gezeten is aan de rechterhand van de kracht van God.
Zij zijn er voor zichzelf wel over uit en zeggen tegen Pilatus: ‘Wij hebben ontdekt dat Deze het volk afvallig maakt, en dat Hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat Hij van Zichzelf zegt dat Hij Christus, de koning, is.’

Het is Pilatus zelf die met een second opinion komt. Zeg maar als Romeinse buitenstaander. Als hij aan Jezus gevraagd heeft of Hij de Koning van de Joden is, dan komt Pilatus tot de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze Mens’. Tegenover de Joodse leiders betekent dat: jullie hebben het gewoonweg niet goed gezien.

Vanuit het evangelie krijgen we zo deze beide posities aangereikt. En de vraag is: hoe verhouden wij ons tot Jezus? Laten we ons meenemen door de Joodse leiders? Zij kenden de Schriften; waren vertrouwd met Gods Woord. Maar zij ervoeren blijkbaar weerstand tegen de Christus.
Waarschijnlijk zullen we niet zo fel regeren. Maar wanneer we Jezus in ons leven negeren; wanneer we aan Hem voorbij leven, dan kan de reactie eenzelfde strekking hebben: ‘we hoeven U niet’.

Of nemen we die second opinion ter harte, die vanuit onverwachte hoek komt? Die ons op een andere manier laat kijken. Net zoals we later de heidense hoofdman bij het kruis op Golgotha horen getuigen: ‘Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.’ En zoals we van tijd tot tijd het getuigenis horen van mensen die tot geloof komen.
Op de één of andere manier werden hun ogen op dat moment geopend voor wie Jezus is, zoals Gods Geest het hen liet zien.

Hebben ook wij dat niet nodig? Dat onze ogen aangescherpt worden en we zicht krijgen op de weg die Jezus gegaan is, als de lijdende Knecht. Die voor ons deze weg is gegaan.
Dan krijgen we ook te zien dat Hij gezeten is aan de rechterhand van God vanwaar Hij regeert. En waar Hij de voorspraak is bij de hemelse Vader; voor allen die hun toevlucht zoeken bij Hem. 

Een second opinion uit onverwachte hoek. Doe er uw en jouw voordeel mee!

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. M.L.W. Karels

Datum:

5 april 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: