Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De vreugde van de Here is uw kracht

... De vreugde van de Here is uw kracht

De vreugde van de Here is uw kracht

Lezen: Nehemia 8: 1 – 13, vooral vers 11

De Israëlieten zijn dankbaar en enthousiast naar Jeruzalem gekomen. Want met Gods hulp is de stadsmuur herbouwd. En nu ze weer veilig kunnen leven, willen ze ook vóór God gaan leven. Daarom willen ze Gods Woord horen.

Maar wat ze horen, slaat in als een bom. Oude bekende woorden, die ze echt wel kenden, worden opeens actueel. In het licht van Gods Woord blijkt hun leven zwart te zijn. En na de ballingschap weten ze maar al te goed, welke consequentie de zonde heeft. Hun overgrootouders waren vanwege hun zonden naar Babel verbannen. God strafte hen. Zou hen hetzelfde overkomen? Ze zijn er ondersteboven van en barsten in tranen uit.

*****

Dit is niet de bedoeling. Het staat er wel drie keer: “Wees niet bedroefd”. Ik vind dat verrassend. De priester Ezra verbiedt de mensen om verdriet te hebben over hun zonden. Maar zonden zijn toch geen foutjes, waar je snel over heen kunt stappen? En moet je je schuld voor God dan maar wegstoppen? Is er in de kerk geen plaats om je schuld te belijden?

In het boek Nehemia horen hoofdstuk 8, 9 en 10 bij elkaar. Ze vormen een eenheid. En hoofdstuk 9 is een lang gebed van boete en berouw. Het mag blijkbaar toch. Schuldbelijden en huilen over je fouten. Maar niet nú, zegt Ezra. Want deze dag is “heilig”. Dit is een dag die apart staat, een kerkelijke feestdag. En op een feest ga je niet treuren. Dat past niet. Op zo’n dag sta je stil bij de grote daden van God: de uittocht uit Egypte, de intocht in het beloofde land, de terugkeer uit de ballingschap. En je beleeft het alsof jijzelf door God werd verlost. En deze verlossende God weet ook wel raad met jouw zonden. Daar hoef je niet over in te zitten. Verblijd je! Wees blij met je Verlosser, met Jezus. En laat die vreugde jouw kracht zijn.

De vreugde die God geeft, geeft kracht. Want wanneer je verslagen bent over je schuld en bang bent voor Gods oordeel, vlucht je tot God. Tot wie anders? Je vlucht tot God van Wie je weet dat Hij jou verlost heeft. Zo is God ook. Dit is juist Zijn sterkste kant. Vóór alles wil God de Verlosser zijn. Dat te weten en te geloven, geeft je vreugde. Een vreugde die zo sterk is en zoveel kracht heeft, dat het je angst en je schuldgevoel overwint. God de Verlosser geeft je vreugde.

*****

De woorden: “De vreugde van de Here” hebben nog een betekenis. Het gaat niet alleen om de vreugde die God geeft, maar ook om de vreugde die er in God zelf is. Vreugde over ons. Op deze heilige dag is God ook blij. Want Hij ziet de Israëlieten dankbaar en enthousiast naar de kerk gaan. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Ze willen het Woord van God horen en hun leven aan God geven. Dat geeft God vreugde. En denk je nou echt, dat God die vreugde laat wegnemen door Israëls zonde? Welnee. Met zonden weet Hij wel raad. Hij zal zelf het oordeel dragen. Nu is Hij alleen maar blij dat Israël terugkomt.

Die blijdschap in de hemel was er ook toen de verloren zoon thuis kwam. Die blijdschap is er iedere keer bij God wanneer wij ons heil bij Jezus zoeken.

P. Hoogendam

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. P. Hoogendam

Datum:

28 oktober 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: