Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Een goed begin...

... Onze kerkdiensten beginnen met een plechtige formule.

 

Onze hulp is in de Naam van de HERE Die hemel en aarde gemaakt heeft.

(Psalm 124: 8)

Onze kerkdiensten beginnen met een plechtige formule. We beginnen niet zomaar een programma af te draaien. Eerst klinken Bijbelwoorden: Een combinatie van woorden uit Psalm 124, Psalm 146: 5-6 en Psalm 138:8. Als je in het buitenland in de kerk komt, mis je het een beetje. Deze verklaring waarmee we de eredienst beginnen. Allereerst een uiting van afhankelijkheid, dat we het helemaal van de Schepper, de trouwe God, verwachten.

Het slagen van de dienst hangt dus niet af van onze actie maar van Gods aanwezigheid en zegen. Het doet er niet zoveel toe of er veel of weinig mensen zijn. Welke ambtsdragers dienst doen of wie het orgel bespeelt. Wie er voorgaat, daar zit het hem niet in, maar of de HERE ons helpt.

Mooi om zo de dienst te beginnen, de week te beginnen. Passend en krachtig om zo ook het winterseizoen te beginnen. Het is haast een gebed, daarom doen velen ook hun ogen dicht. Als we nederig ons geloof in Hem belijden, mogen we veel verwachten! Hij is notabene de grote Schepper van alle dingen. Hij heeft al wat zichtbaar en onzichtbaar is gemaakt. Dan is geen enkel probleem voor Hem te groot.

In de kerkdienst beginnen we met deze woorden, David eindigt ermee. Als hij terugkijkt moet Hij zeggen: onze hulp in de Naam van de HERE. In het Hebreeuws staat geen werkwoord. De Here was tot hulp en sterkte, Hij is dat vandaag, en onze hulp zal zijn van de Here God. Het is alle drie God-dank waar! Als je terugkijkt op je leven, zie je dan ook momenten dat de Here hielp, redde, leidde?

Vanuit Gods trouw in de geschiedenis mogen we verwachting hebben. Zo vaak heeft Hij gered, bewaard en verlost. Voor Israël, voor de gemeente van Christus en voor ons persoonlijk. Daarom mogen we meer dan hopen op en vragen om Zijn hulp. We mogen die vol vertrouwen verwachten. Want Hij is de HERE, de God die een vast verbond sloot. Hij maak waar wat de Psalmist zingt: ’t behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot Hem gevloden, zal Hij ten redder zijn. De vraag is wel: laten we ons helpen? Vragen we Externe Hulp? Of kloppen we pas aan het eind bij Hem aan, als het ons zelf niet meer lukt? We kunnen er beter mee beginnen!

Votum en groet horen bij elkaar. Als we Gods hulp vragen en vertrouwen, zal Hij zeker antwoorden. Zijn Naam is beloftevol en tot onze gunst nabij. Hij zal genade en vrede geven. Wat een goed begin, een geweldig begin van de dienst, van de week, en van het winterseizoen. Een goed begin, het kan niet beter!

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. A.T. van Blijderveen

Datum:

30 september 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: