Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

EEN GROOT GELOOF

... “O vrouw! groot is uw geloof”
(Mattheüs 15:28)

Afwijzing

Jezus ontmoet haar in de delen van Tyrus en Sidon: een Kananese vrouw. Een heidin. Ze vlucht naar Jezus toe met de nood van haar dochter die door een demon bezeten is. Maar Jezus weigert haar te helpen, met als motivatie: Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Deze vrouw behoort niet tot Jezus’ doelgroep. Toch raapt ze haar moed bijeen en valt Jezus voor de voeten: Heere, help mij! Dan klinkt dat harde woord van Jezus: Het is niet correct het brood van de kinderen de hondjes voor te werpen. God zorgt wel voor Zijn kinderen (Israël), maar niet voor honden (heidenen). Dat doet de deur dicht.

Ootmoed

Maar hoor dan haar reactie. Ze druipt niet verslagen af, ze balt niet opstandig de vuisten, maar ze knikt ootmoedig met haar hoofd en zegt: Ja, Heere, U hebt het volste recht om mij weg te sturen. Ze erkent haar rechteloosheid en toch klampt ze zich vast aan het schijnbaar afwijzende woord van Jezus. In het verkleinwoord ‘hondjes’ dat Jezus gebruikt, ziet ze toch een opening. Hondjes. Dus niet de grote straathonden die in troepen rondzwierven, maar de kleinere exemplaren die soms in de huizen kwamen en die al schooierend wat van het overschot van het brood toegeworpen kregen.

Geloofsmoed

Aan deze vrouw kun je zien: Er is geen echte ootmoed zonder geloofsmoed. Waarin je je toch aan de Heere vastklampt. Het ongeloof laat zich wegsturen, maar het geloof weigert bij Jezus weg te gaan. Want het weet: Hij is mijn Hulp alleen. De Kananese schooiert bij het Brood des levens. Goed, laat ze een hondje zijn. Maar laat Jezus haar dan ook als een hondje behandelen door haar wat broodkruimels te gunnen. Jezus zegt: Vrouw, groot is uw geloof. Wat is een groot geloof? Als je veel van God ervaart, veel voor Hem doet, vrijmoedig over Hem spreekt? Nee. Groot is het geloof dat klein denkt van zichzelf, maar groot van Jezus’ liefde. Geloven is je vastklampen aan Jezus’ woorden, omdat in die woorden altijd de deur opengaat voor zondaren.

Kinderrechten

Mag ik u een goede raad geven: Vlucht naar Jezus. Niet omdat u rechten hebt, maar omdat u Hem nodig hebt. Pleit maar op uw doop. U hebt tóch kinderrechten bij God, Die gezegd heeft: Ik neem u tot Mijn kind en erfgenaam aan. Waar de Kananese vrouw gebruik maakte van de kleinste opening, zouden wij dan niet binnengaan, nu de deur voor ons wijd open staat? Je hoeft Jezus niet te vangen op Zijn Woord, je mag gaan hangen aan Zijn Woord. Ook dit Woord:

Bid en u zal gegeven worden.

Zoek en gij zult vinden.

Klop en u zal opengedaan worden.

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. H. Russcher

Datum:

11 oktober 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: