Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Een opmerkelijke vraag!

... Wilt gij gezond worden?!

(Joh. 5 : 6)

Het is feest in Jeruzalem en Jezus gaat daar ook naar toe.

Door de Schaapspoort komt Hij langs het badwater Bethesda.

Huis van barmhartigheid betekent die naam, en daar liggen veel zieken te wachten op de barmhartigheid die daar geschiedt. Van tijd tot tijd brengt een engel het water in beweging en dan is het geneeskrachtig. Wie er dan als eerste in komt, wordt genezen.

Maar dat is voor die ene man niet weggelegd. Hij is verlamd en dan is een ander je altijd voor.

Veel kans op deze barmhartigheid heeft hij dus niet.

De enige barmhartigheid voor hem zijn de aalmoezen, die voorbijgangers hem toewerpen.

Maar gezond wordt hij daar niet van.

En juist hem stelt Jezus die vraag: ‘Wilt gij gezond worden?’

Een opmerkelijke vraag.

Want daarom ligt die man toch daar?

Waarom dan toch die vraag?

Omdat het antwoord nog niet zo voor de hand ligt.

Na 38 jaar zien dat een ander je vóór is, dan kun je weinig anders dan je bij je ziekte neerleggen. Dat hoor je hem ook zeggen. Hij heeft de moed opgegeven.

Die vraag van Jezus raakt een snaar aan, die al lang niet meer getrild heeft.

Ja, wil hij eigenlijk nog wel gezond worden, na achtendertig jaar?

Na zoveel jaren dúrf je niet echt meer te hopen, bang voor de pijn van de teleurstelling.

En misschien is dat wel wat die zieke zegt in zijn antwoord.

Dat Jezus daar maar beter niet over beginnen kan, omdat de pijn van de teleurstelling erger is dan de pijn dat zijn ziekte blijft.

Maar toch …

Jezus stelt die vraag: ‘Wilt gij gezond worden?’

Nee, de vraag is niet of hij denkt dat het kan.

Als hij naar zichzelf kijkt, is het duidelijk dat het niet kan.

Achtendertig jaar zijn daarvoor afdoende bewijs.

Maar dat moet je dus bij die vraag van Jezus ook niet doen. Niet naar jezelf kijken en vragen of je denkt dat het kan. Het gaat er om dat je die vraag hoort.

Hij komt bij ons binnen en Hij ziet ons verloren bestaan.

Daar komen wij nooit boven uit. Maar juist daarom is Hij gekomen.

En Hij vraagt: ‘Wilt gij gezond worden?’

Of dat kan, mag u aan Hem overlaten.

Voor Hem is geen ding onmogelijk, geen mens een hopeloos geval.

Redden is Hem op het lijf geschreven. Zijn striemen brengen ons genezing.

Om ons verloren leven te redden, gaat Hij de weg van het lijden.

Hij brengt het offer om ons leven in Gods handen te brengen.

Daarom kan en mag Hij alleen deze vraag stellen: ‘Wilt gíj gezond worden?’

Daarmee bedoelt Hij meer dan alleen genezen worden van ziekten en gebreken.

Hij geneest onze diepste kwaal, Hij draagt onze schuld.

Dat is Zijn genezing.

Hij stelt ons Zijn vraag: ‘Wilt gij gezond worden?’

Een opmerkelijke vraag.

Merk op, Wie het is die die vraag stelt.

Jezus, Hij komt om te redden.

Dat is Zijn Naam.

Daarom stelt Hij Zijn vraag.

Aan ons: ‘Wilt gij gezond worden?’

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. G.J. van Steeg

Datum:

15 februari 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: