Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Geestelijk onderscheidingsvermogen

... Geestelijk onderscheidingsvermogen

GEESTELIJK ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

“… opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is”

Filippenzen 1:10a

Fijngevoeligheid

Paulus bidt voor de gemeente om een groei in ‘fijngevoeligheid’ (vers 9). Dat is het vermogen om de wil van God te ontdekken in concrete situaties. Dat hadden de christenen in Filippi hard nodig. Ze leefden in de eerste eeuw van onze jaartelling in een heidense omgeving en konden nog niet terugvallen op tal van christelijke tradities en gewoonten. Ze moesten op allerlei gebied hun houding nog bepalen.

Wij hebben twintig eeuwen christendom achter ons liggen. Wij mogen luisteren naar stemmen uit het verleden waar het gaat om allerlei vragen van geloof en levenspraktijk. Toch… ook vandaag zijn er ontwikkelingen die om bezinning vragen. Wij kunnen het niet doen alleen met antwoorden uit het verleden. Ik denk aan vragen op het gebied van medische ethiek en onze omgang met moderne media.

Verantwoordelijkheid

Zeker, we hebben de Bijbel. Maar juist de omgang met Gods Woord vraagt tact en fijngevoeligheid. God geeft niet voor elk geval een uitdrukkelijk gebod. Hij wil ons niet als een klein kind behandelen. Kleine kinderen hebben duidelijke regels nodig die eenvoudig zijn op te volgen, maar als kleintjes groter worden geef je ze meer verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken. Je geeft ze wel algemene richtlijnen. En je hoopt dat ze keuzes zullen maken in de geest waarin je ze hebt opgevoed.

Zo voedt de Heere Zijn kinderen op. Door Zijn Geest wil Hij ons in alle waar­heid leiden. Daarvoor moeten we ons oefenen in de verborgen omgang met God. Alleen in een leven dichtbij de Heere ontwikkelt zich de fijngevoeligheid om in allerlei situaties Gods wil te kennen.

Concentratie

Juist vandaag is het van belang hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Nu we als samenleving door een diepe geestelijke crisis gaan, zouden we ons niet druk moeten maken over kleine leerverschillen of randzaken van christelijke levensstijl. Als je huis in brand staat, ga je toch niet het dressoir afstoffen? Paulus bidt voor de gemeente om een heilige concentratie op datgene waar het om gaat.

En wat dat is verwoordt Paulus verderop in deze brief: opdat ik Christus mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding (hoofdstuk 3 vers 10) . Op de kennis van Christus komt het aan. Ook bij alle activiteiten in de gemeente van het afgelopen en komende seizoen.

Gaaf geschenk

Want straks staan we voor de rechterstoel van Christus. Dan moet de gemeente van Filippi en van Veenendaal een gaaf geschenk zijn voor de Heere, vervuld met vruchten van gerechtigheid. We dragen die vruchten alleen door de levende band met Christus. Hij is het model waarnaar we ons leven mogen richten. Hij is ook de bron waaruit we mogen putten. De vakantietijd is daarvoor een uitnemende tijd. Laten we de komende weken Hem zoeken, naar Hem vluchten, in Hem blijven. Want wie in Hem blijft, die draagt veel vrucht.

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. H. Russcher

Datum:

15 juli 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: