Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Geleid door de Heilige Geest

... En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest van de Heere Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap. Handelingen 8:39

De Heilige Geest werkt

In Handelingen 2 lezen we dat er ongeveer 3000 mensen werden gedoopt, en de Heere voegde elke dag weer nieuwe gelovigen toe, zodat we in Handelingen 4 lezen over 5000 mannen. Maar in hoofdstuk 8 lezen we dat de Heere ook oog heeft voor de enkeling.

De kamerling en Filippus

Van Filippus lezen we dat hij door de engel van de Heere en later door de Geest werd aangesproken en werd aangespoord. Filippus moet zijn werk in Samaria onderbreken en naar de eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza gaan. Filippus weet niet wat hij op die eenzame weg moet gaan doen, maar hij gehoorzaamt. Hij zal in zijn hart erop hebben vertrouwd dat de Heere hem niet zomaar naar een eenzame weg stuurt. De Heere heeft er een bedoeling mee en hij zal wel merken welke. Zo geeft Filippus zich over aan de Heilige Geest.

En de kamerling? We lezen over hem dat hij een aanzienlijk man was. Een kamerheer van de koningin van Ethiopië, aangesteld over de schatkist. Zeg maar een minister van financiën.

De kamerling heeft een duidelijk doel. Hij komt in Jeruzalem om te aanbidden. Lukas geeft ons geen achtergrondinformatie over de kamerling. Duidelijk is dat hij in Jeruzalem niet in aanraking is gekomen met de volgelingen van de Heere Jezus Christus.

Wel ben ik ervan overtuigd dat het de Heilige Geest is die de kamerling naar Jeruzalem heeft getrokken. Daar heeft de kamerling de boekrol van Jesaja gekocht en hij leest hardop.

De Heilige Geest legt uit

De kamerling leest uit Jesaja maar begrijpt niet waar de profeet over spreekt. Hij was al tot hoofdstuk 53 gekomen toen de Heilige Geest Filippus aanspoorde om naar de wagen toe te gaan en te vragen of de kamerling begreep wat hij aan het lezen was. Hij zit met de vraag: Over wie heeft de profeet het?

Dan mag Filippus uitleg geven. Hij begon bij de voor ons zo bekende tekst en verkondigde hem Jezus. Het kan toch niet anders dat de Heilige Geest Filippus de woorden ingeeft, zodat de kamerling op de vraag van Filippus of hij van harte gelooft, belijdt: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Gedoopt met water en de Heilige Geest

De kamerling ziet water en vraagt om gedoopt te worden. Ook daar hebben zij over gesproken. Samen dalen zij af in het water en de kamerling wordt gedoopt. Daarna neemt de Heilige Geest Filippus weg. Zijn taak is voltooid. De Heilige Geest heeft het geloof in het hart van de kamerling gewerkt. Hij moest en kon zonder Filippus verder, maar niet zonder de Heilige Geest, die bij hem is gebleven.

De kamerling was niet verdrietig nu hij alleen verder moest gaan. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Ook al was hij voorlopig de enige in zijn land die in de Heere Jezus Christus geloofde, hij was niet alleen. De Heere was bij hem en dat bezorgde Hem grote blijdschap.

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. W. van den Brink

Datum:

14 juli 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: