Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier

... Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier

De gelijkenis van het zaad

De Heere Jezus heeft vanaf het begin van Zijn optreden veel wonderen gedaan en onderwijs gegeven aan de schare die naar Hem toekwam, maar ook aan Zijn discipelen.

Maar op zekere dag gaat de Heere Jezus het anders doen. Hij gaat gelijkenissen vertellen aan de schare die Hem volgt.

Dat brengt de discipelen tot de vraag naar het waarom? De Heere Jezus brengt een tweedeling aan. De reden daarvoor is dat de mensen Zijn woorden horen en Zijn wonderen zien en dat zij toch niet tot geloof in Hem als de Gezalfde van de Vader komen.

Het is ook een uitdaging aan de schare om net als de discipelen dichter bij de Heere Jezus te komen en Hem om uitleg te vragen.

De gelijkenis

De Heere Jezus vertelt over een zaaier die zaad uitstrooit op de akker. De zaaier strooit heel ruim. De Heere Jezus beschrijft vier gedeelten van de akker waar het zaad viel. Hoe die gedeelten zich onderling verhouden weten we niet. Belangrijk is wat er met het zaad gebeurt. Aan de rand van de akker loopt een pad waarop een deel van het zaad valt. Meteen komen er vogels die dat zaad opeten.

Het tweede deel valt op het gedeelte waaronder dunne lagen aarde, stenen en rotsen lagen. Het was niet te zien, maar bij het ontkiemen en opgroeien werd het door de zon verbrand.

De derde deel viel in de aarde waar later ook doornen groeiden. De doornen groeiden sneller en verstikten de jonge plantjes.

Het vierde deel viel in de goede aarde en zorgde voor veel vrucht.

De Heere Jezus eindigt de gelijkenis met een oproep: Wie oren heeft om te horen, die hore.

De reactie op de gelijkenis

De reactie van de grote schare die zich bij het zee van Tiberias heeft verzameld om de Heere Jezus te horen blijft uit. De Heere Jezus heeft mooi gesproken, maar ze komen niet naar de Heere Jezus toe om te vragen wat Hij met de gelijkenis bedoelde.

Dat doen de discipelen wel. En zij krijgen uitleg.

De uitleg van de gelijkenis

Het zaad is het Woord van God dat door de Heere Jezus als de zaaier wordt uitgestrooid.

Het zaad op het pad. Er zijn mensen die Woord horen, maar voordat het in het hart kan neerdalen, wordt het door de boze, de duivel, weggerukt.

Het zaad op de steenachtige plaatsen. Het Woord wordt met blijdschap gehoord, maar door verdrukking en vervolging gaat men zich er aan ergeren. Het wortelt niet in het hart.

Het zaad tussen de doornen. Het lijkt lang goed te gaan, het Woord wordt gehoord er is groei, maar nog geen bloei. En de zorgen die op je af komen en de hang naar rijkdom zorgen er voor dat het geloof op een laag pitje komt en wordt verstikt.

Het zaad in de goede aarde. Het woord wordt niet alleen gehoord maar ook verstaan. Het geloof in de Heere Jezus wordt gewerkt in het hart en is te zien in de rijke vrucht.

Vraag: Op welke plaats van de akker valt bij u het gezaaide Woord?

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. W. v.d. Brink

Datum:

16 januari 2023

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: