Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

God is er

... Áls ik mijn geloof niet had...'

Als ik niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden.

(Psalm 27:13)

‘Als ik mijn geloof niet had …’ Hoe vaak wordt dit niet gezegd als mensen in hun leven problemen hebben. Je geloof haalt je erdoor heen.

Psalm 27 zegt het net iets anders: ‘Als ik niet had geloofd de goedheid van de HEERE te zien.’ De aandacht wordt gericht op de HEERE. Het is niet mijn geloof dat me erdoor heen haalt. Het is de HEERE! Zo zet de psalm meteen in, niet met ‘Ik’, niet met mijn geloof, maar met ‘de HEERE’. Hij is mijn licht. De berijming maakt er van ‘God is mijn licht’. De psalm maakt duidelijk dat het déze God is: de HEERE, de God van het verbond met Israël. De God op wie je rekenen kunt. Hij die is, die is als niets meer overblijft. Hij staat voorop. Dat zet de toon voor de hele psalm. Dat zet de toon voor het hele leven. ‘Ik ben de HEERE uw God die u uit Egypte, uit het slavenhuis heb geleid.’

Dát is de goedheid van de HEERE: dat Hij Israël heeft bevrijd. Daarop kan Israël vertrouwen. Hij heeft het volk uitgeleid uit de macht van hen die het wilden vernietigen. Daarop kan Israël steeds weer vertrouwen, wat er ook aan bedreigingen in zijn geschiedenis opkomen. De kerk weet meer dan David. Zij weet van Christus in wie God haar bevrijd heeft van alle machten. In Hem ontvangt zij het eeuwige leven. Zij kan op de HEERE vertrouwen, niet alleen in het land van de levenden, maar ook in het land van de dood.

Je kunt de zin daarom scherper vertalen: ‘Als ik niet had vertrouwd dat ik kon zien op de goedheid van de HEERE.’ Dat is de meest letterlijke vertaling: zien op de goedheid van de HEERE. Die voor ogen houden: de goedheid van de HEERE, die uit Egypte heeft bevrijd; de goedheid van de HEERE, die ons heeft gered door zijn dood aan het kruis. Hij heeft onze dood (wat voor gezicht die dood ook maar kan krijgen) gedragen en weggedragen. Als je daarop let, vallen alle zorgen daarbij in het niet. Wat kan ons schaden, wat kan ons scheiden van deze liefde?

Het gaat niet om een algemeen vertrouwen dat God er wel voor zal zorgen dat het goed met ons gaat. Het gaat niet om een algemene voorzienigheid. Het gaat om de HEERE die ons heeft gered. In alle zorgen die over ons komen en in alle vragen die in ons opkomen in het leven op de aarde mogen we vertrouwen dat we kunnen kijken naar deze goedheid van God: het oog gericht houden op Jezus.

‘De HEERE’ – Hij staat voorop en op Hem kun je aan. Dat is gebleken op het paasfeest. Mijn geloof – dat heb ik vaak niet. Of in elk geval is het wankelmoedig. Een collega schreef wijze woorden: ‘Het gaat er niet om of mensen geloven dat God bestaat, maar dat Hij er is.’ Het gaat er niet om of mijn geloof sterk genoeg is om mij door de zorgen heen te slepen, maar dat de HEERE er is, déze God die ons heil bewerkte – om ons te brengen in het beloofde land van de levenden.

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

dr. A. v.d. Beek

Datum:

1 augustus 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: