Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

God laat zich knechten

... God laat zich knechten

God laat zich knechten

(Lezen Jesaja 43: 22 – 28, tekst vers 24 b)

In deze onthutsende woorden zegt de Here wat zonden met Hem doen. God haakt aan bij de vele offers die de ballingen brachten toen ze nog in Israël waren. Ze hadden zich uitgesloofd voor God. Ze zwoegden en zweetten voor God en zijn dienst. Dat roept Gods verbazing op.

Heb Ik ooit gezegd dat jullie Mij als slaven moesten dienen met talloze offers? In Egypte waren jullie dienstknechten. Slaven, die moesten zwoegen en zweten. Maar Ik heb jullie bevrijd. En nu denken jullie dat je Mij als een slaaf moet dienen? Je moet uitputten met offers en wierook branden? Werken tot je doodmoe wordt? Die last heb Ik je nooit opgelegd. Ik heb jullie niet bevrijd om weer slaven van je te maken.

En dan keert God het om. Hij betrekt het op zichzelf en gebruikt precies dezelfde woorden: “dienen als slaaf” en “moe worden”.

Ik heb jullie geen last opgelegd. Het is andersom. Jullie hebben Mij een last opgelegd. Ja, jullie hebben van Mij een slaaf gemaakt. Want jullie zonden zijn voor Mij een loodzware last. Daardoor moet Ik, zwoegen en zweten als een slaaf. Ik ga gebukt onder jullie zonden. En Ik kan die last nauwelijks dragen. Ik word er zo moe van.

Deze aangrijpende woorden staan in de Heilige Schrift.eiliHei

U bent Mij tot last geweest met uw zonden.

U hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden.

“Tot een last geweest”. Het Hebreeuws gebruikt het woord “knecht”. Hier in een ongunstige betekenis: de knecht als slaaf. De zonden van Israël hebben van God een knecht gemaakt. Dat is een onmogelijke uitspraak. De Heer die slaaf wordt.

En een God die moe wordt. Zonden zijn een zware last, die God moet dragen. Waar Hij moe van wordt. Het put Hem uit om toornig te zijn op het volk dat Hij liefheeft. Het is bijna niet te geloven dat dit in de Bijbel staat. De Schepper van hemel en aarde, die niet moe en niet mat wordt, zegt: Ik word zo moe door jullie zonden.

Zo heftig grijpen onze zonden God aan. Ze maken van Hem een knecht, ze maken Hem moe.

Nu is het een ongelooflijk groot wonder, dat God zich tot een knecht laat maken. Hij schudt de last van onze zonden niet van zich af. Nee, Hij neemt de last van onze zonden op zich en draagt ze. God kiest ervoor om afstand te doen van zijn Heer-zijn en te komen als een Knecht. De lijdende Knecht van Jesaja 53. De Heer van hemel en aarde, komt om ons te dienen. Zoals een slaaf zijn meester dient, dient God ons. God neemt onze zonden op zich en Hij wordt er moe van, doodmoe.

Gezang 187 zingt over het Lam dat zo moe wordt.

Daar gaat een lam en draagt de schuld

der wereld met zich mede;

het boet in eindeloos geduld

voor al wat wij misdeden.

Daar gaat het en het wordt zo moe

stil gaat het naar de slachtbank toe,

't vindt nergens meer een weide.

Smaad neemt het op zich, hoon en spot,

wonden en doodsangst zijn zijn lot

en zegt: dit wil ik lijden.

Over deze God verwonderen we ons in de lijdenstijd.

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. P. Hoogendam

Datum:

21 maart 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: