Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

God onze schuilplaats

... Hoe kwetsbaar is een mens

Psalm 31: 22b Hij bracht mij in een versterkte stad.

Hoe kwetsbaar is een mens…

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal sterfgevallen in Nederland niet meer zo snel gestegen als het afgelopen jaar. Tot en met 20 december overleden 162.000 Nederlanders, 13.000 meer dan verwacht. Uit het leven weggenomen door ziekte en vele andere oorzaken. Maar corona springt eruit - wie had er begin vorig jaar ooit van gehoord? En nu kent iedereen dit woord en wordt de besmetting met het verraderlijke virus wereldwijd gevreesd.


zien we lange rijen graven, vele mensen die moeten leven met een schrijnende lege plek of die door de ziekte gebroken zijn in hun kracht en misschien wel nooit meer de oude worden. Vooruitkijkend zien we misschien tegen het nieuwe jaar op vanwege alle donkere wolken boven ons hoofd.

We zoeken troost, steun, houvast in het Woord van God.

Lees aandachtig Psalm 31.
Deze psalm is een oefening in het bidden.

Een handreiking om te leren bidden en te volharden in het gebed, wat de omstandigheden ook mogen zijn.

Opvallend vaak gaat in Psalm 31 over een schuilplaats.
David vraagt of de HEERE voor hem een sterke rots wil zijn, een burcht om mij te behouden.(vers 3)

Daarop volgt dan de belijdenis in vers 4: Want U bent mijn rots en mijn burcht!
In vers 21 staat: U verbergt hen (de gelovigen) in het verborgene van Uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man; U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen.

Nogmaals komt dit beeld terug in vers 22: Hij bracht mij in een versterkte stad.
Hier is een mens aan het woord die zich zonder God niet veilig voelt.
Mag ik bij U wegschuilen, HEERE? Want alleen dan durf ik vooruit te kijken, de toekomst in. Wijs mij de weg, houd U mij vast.

Uw Naam is toch: Ik ben erbij en Ik zal er zijn? Onnoembaar aanwezig deelt U toch mijn bestaan? En we vierden toch het Christusfeest: Immanuel- God met ons?
 

Ds. André van der Graaf uit Heerde geeft in het Kerstnummer van het blad Echo een indrukwekkend getuigenis. In maart werd hij getroffen door het coronavirus gepaard met een longontsteking en kwam in het ziekenhuis terecht. Hij schrijft: ’Het was een vreemde nieuwe ziekte, wat wisten wij ervan? Waar zou dit toe leiden? Verplegend personeel in isolatiepakken rende de benen uit hun lijf. Ik was omgeven door ernstig zieke patiënten, die in korte tijd in een terminale fase konden belanden. Toch voelde ik me niet radeloos. Midden in de chaos, was God dichtbij. Vraag me niet hoe precies, maar dát Hij er was, stond voor mij buiten alle twijfel.’
God bracht broeder Van der Graaf in een versterkte stad. Hij doet dat in 2021 ook met u, jou en mij wanneer we met Psalm 31 tot Hem vluchten en bij Hem schuilen.

’De storm kan enorm te keer gaan. De werkelijkheid lijkt soms permanent in noodweer te verkeren. Wij dreigen innerlijk eenvoudig weggevaagd te worden. Maar dan is er op de hoge rotswand, waar de sneeuwstormen omheen gieren, een hut. Dat is de hut van het verbond. Dat zijn de beloften van God. Daar is God zelf. Hij is tegen het razen van de elementen opgewassen. In die hut is het zelfs zeer behaaglijk. Er is dekking. Er is warmte. Er is voedsel. Er is gezelligheid. Er is de verborgen omgang van het hart met God.’ (A.A. van Ruler)

Hoe veilig is de mens die op God vertrouwt!

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. J. Hoek

Datum:

4 januari 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: