Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Hebt u de Heilige Geest ontvangen?

... Paulus ontmoet in Efeze een groep mannen.

(Handelingen 19: 1 – 7)

Paulus ontmoet in Efeze een groep mannen. Lukas noemt hen discipelen. Hij ziet hen dus als ware gelovigen. Maar hun geloof is gebrekkig. Want Paulus ontdekt dat ze iets missen. Om dat helder te krijgen, vraagt hij hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Hun antwoord is onthutsend. ‘Nee’, zeggen ze.

Dan stelt Paulus een vervolgvraag. Je verwacht dat hij naar hun geloof zal vragen. Maar dat doet hij niet. Hij vraagt naar hun doop! Dat is opvallend. Het gebrek dat ze hebben, schrijft Paulus niet toe aan hun geloof, maar aan hun doop! Welke doop hebben jullie ontvangen? – Van Johannes, zeggen ze. Daar zit het op vast.

Deze mannen hadden de verkondiging van Johannes de Doper gehoord en geloofd. Daarom hadden ze zich laten dopen in de Jordaan. Zo wilden ze zich voorbereiden op de komst van de Messias. Ze gingen uitkijken naar de Sterkere, Die komt en zou dopen met de Geest en met vuur. Dat was het geloof van deze mannen. Ze kijken uit naar de komst van de Doper met Geest en vuur. Het zijn gelovigen die leven met verwachting. Hij komt, maar Hij is er nog niet.

Zo moeten we het antwoord van deze mannen begrijpen. Volgens onze vertaling zeggen ze: We hebben niet eens gehoord, dat er een Heilige Geest is. Dat is een onmogelijke vertaling. Want ze hebben Johannes steeds horen preken over de Man, die komt en doopt met de Geest. Ze weten wel degelijk dat er een Heilige Geest is. Maar wat ze niet weten is dat Hij gekomen is. Dat is hun gebrek. Hun geloof is niet bij de tijd. Ze lopen achter de feiten, de heilsfeiten aan.

Daarom zegt Paulus tegen hen: Die Man, waar Johannes op wees, is gekomen. Hij is er. Het is: Jezus. De tijd van wachten is voorbij. We zijn al veel verder in de heilsgeschiedenis dan jullie denken. De Doper met Geest en vuur is gekomen!

Dan laten die mannen zich dopen in Jezus’ Naam en ontvangen ze de Heilige Geest. Ze gaan in tongen spreken en profeteren. Deze tekenen onderstrepen het bijzondere van dit moment. Discipelen van Johannes, gelovigen die nog leven in het Oude Verbond, maken de overgang naar het Nieuwe Verbond. Naar de tijd waarin de Geest is uitgestort. Ze laten het oude achter zich en treden een nieuwe wereld binnen. De tijd na Pinksteren. De periode van de Geest.

Heb je de Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Die vraag kan je bezighouden. Van Paulus leren we hoe belangrijk onze doop is. Als je bij jezelf een gebrek vaststelt, heb je de neiging om daaraan te gaan werken. Je gaat werken aan geloofsgroei om meer van de Geest te ontvangen. Daar span je je voor in. Maar zo gaat het niet. Werken en geloven zijn geen vrienden van elkaar. Het ontvangen van de Geest hangt niet af van ons werken. Je moet kijken naar wat God je gegeven heeft. Je bent in Zijn Naam gedoopt. Gedoopt in de Naam van Vader, Zoon en Geest. Alles wat God is, heeft aan ons een nieuw leven beloofd. Doe daar een beroep op als je groeien wilt en meer van de Geest wilt ontvangen. Here, ik mis zoveel. Toch hebt U mij in mijn Doop alles beloofd. Help mij om te ontvangen wat U mij gegeven hebt. Pleit op je Doop. Verwacht het niet van je geloof, maar van wat God je gegeven heeft.

Heb je de Geest ontvangen? Je kunt ook vragen: besef je dat je gedoopt bent? En wat geloof je daarvan?

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. P. Hoogendam

Datum:

7 juni 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: