Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Het verlangen van een christen

... Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.

Wie mag zich christen noemen?

Het antwoord is te lezen in Handelingen 11: 26, de discipelen worden voor het eerst in Antiochië christenen genoemd. En een discipel is een volgeling van de Heere Jezus Christus die met Petrus beleid: Gij zijt de Christus de Zoon van de levende God.

Een christen beleid dat de Heere Jezus zijn Zaligmaker is, Die de straf heeft gedragen, de schuld heeft betaald en verzoening tot stand heeft gebracht met God de Vader.

Een christen heeft God lief boven alles en de naaste als zichzelf en probeert dat met vallen en opstaan in het leven te laten zien.

Waarom we Christus nodig hebben.

Door Woord en Geest laat de Heere ons ontdekken dat we door de zonde van God vervreemd zijn. Dat we de zondeschuld en straf zelf niet kunnen dragen en we daardoor niet met de Rechtvaardige God verzoend kunnen worden. Daarom heeft God de Vader Zijn Zoon gezonden die alles waarvoor Hij gekomen was heeft volbracht.

Een christen geloofd dat, en vertrouwt zich volledig toe aan de Heere Jezus Christus. Hoe sterker de band met de Heere Jezus wordt, en hoe groter het geloofsvertrouwen wordt, dan wordt ook het verlangen om bij de Heere Jezus te mogen zijn sterker.

Het verlangen van Paulus als bemoediging.

Paulus is zelf door de Heere Jezus stil gezet en tot bekering gebracht. Daarna heeft hij zijn hele leven in dienst van de Heere Jezus en de verbreiding van het Evangelie gesteld.

Paulus zit in de gevangenis van Rome en hij weet dat hij mogelijk vrijgelaten kan worden maar ook dat hij ter dood kan worden gebracht.

Wanneer het om hem zelf gaat is zijn diepste verlangen om van het aardse leven te worden losgemaakt om daarna met Christus te worden verenigd. Zeker, hij weet dat de gemeente het nodig heeft dat hun geloof wordt versterkt door zijn werk en dat er nog meer mensen gewonnen moeten worden voor Christus. Maar toch is zijn diepste wens om in de hemel bij Christus te mogen zijn. Ook al hoopt Paulus op zijn vrijlating, toch zal zijn wens om bij Christus te zijn eens worden vervuld.

Waar verlangt u naar als u moet sterven?

Ik kom mensen tegen die, als ze moeten sterven, verlangen naar het weerzien van geliefden die hen zijn voorgegaan, naar vader, moeder of kinderen. Door het gemis van geliefden, dat we in ons leven voelen, kan dat verlangen er zijn.

Van harte hoop ik dat uw verlangen hier bovenuit gaat naar de Heere Jezus Christus, want door het geloof in Hem en Zijn volbrachte werk mogen we bij Hem komen in de eeuwige heerlijkheid. Hij zal ons verdedigen tegen de aanklacht van de duivel, omdat Hij ons gereinigd heeft met Zijn bloed van alle ongerechtigheid.

Dat ons verlangen mag zijn en blijven, met Christus te zijn in de hemelse heerlijkheid is verre weg het beste.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. W. v.d. Brink

Datum:

4 oktober 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: