Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Jezus geeft rust

... Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van
Hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
Mattheus 11: 28 - 30

 

 

Jaren geleden zag ik een billboard langs de snelweg.

Een groot reclamebord met in reuzenletters : RUST.

En daaronder: ‘Zoekt u rust? Geen betere rust dan een goed financieel plan’.

Ik dacht: er ontbreekt iets aan deze reclame van die verzekeringsmaatschappij.

Er had nog onder moeten staan: ‘was getekend: de rijke dwaas’.

Wat moeten we met een goed financieel plan wanneer we opgeroepen worden om voor de rechterstoel van Christus te verschijnen?

Het mooiste woord over rust is voor mij de tekst van deze meditatie, ‘de Heilandsroep’.

We zien de Heere Jezus in dit woord voor ons staan zoals velen van ons Hem van jongs af kennen van de verhalen uit de Kinderbijbel en van de basisschool en zondagsschool.

Jezus, de Man in het lange witte kleed, de Man met de vriendelijke ogen en de uitgebreide armen.

Iemand vraagt: hoe kun je dan tot Jezus komen?

Toen Hij op aarde was, kon je ‘zomaar’ op Hem af stappen, ook al was het dan wel zo dat je eerst de nodige drempels van ergernis moest overwinnen.

Maar hoe kunnen wij in onze tijd nog tot Jezus komen?

Dat zegt Jezus erbij:

Neem Mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.

Het ‘juk opnemen’ wil zeggen: leerling worden.

Zo bestond de uitdrukking: het juk van de Torah opnemen, dat is: een leerling worden van de Wet, van het Woord van God.

Jezus’ juk opnemen is Jezus’ leerling worden.

Wat moet ik dan leren? Je kunt beter vragen: ‘Wie mag ik dan leren kennen?’

Het gaat niet in de eerste plaats om leerstof, maar het gaat om de Leermeester.

Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.

We leren Hem kennen, Hem liefhebben en hoogachten.

We leren het geheim dat Hij in onze plaats gaat staan om de schuld weg te nemen en de vrede aan te brengen.

We leren dagelijks vragen: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’

Zo ga ik een beetje op Hem lijken in zachtmoedigheid en nederigheid.

Waarin bestaat nu de rust die de Heere Jezus schenkt?

Rust nu, in dit leven. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen 5:1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

God spreekt mij vrij, wie zal mij dan nog aanklagen?

Rust na dit leven.

Denk bijvoorbeeld aan Hebreeën 4: 9. Er blijft dan een sabbatsrust over voor het volk van God.

Of ook Openbaring 14:13 Schrijf: zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.

Hier is de rust voor het verschrikte geweten: uw schuld, uw grote, ja zeer grote schuld is uitgedelgd!

Die rust zien we als een stervende met Jacob mag belijden: ‘ Op Uw zaligheid wacht ik, o Heere!’

Maar diezelfde rust mag er ook zijn bij mensen die in het volle leven staan in de belijdenis: ‘Rust mijn ziel, uw God is Koning, heel de wereld Zijn gebied’.

Ds. J. Hoek

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. J. Hoek

Datum:

12 augustus 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: