Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Jona

... Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent...

Hoofdschuddend lees je Jona 4. Het lijkt zo helder als glas: Jona, je zit helemaal fout! Over Jona lees je in het kleine Bijbelboekje weinig goeds, behalve het gebed in hoofdstuk 2. Het gaat al mis wanneer Jona weigert Gods roepstem te gehoorzamen. Als hij uiteindelijk toch naar Ninevé vertrekt, hoopt hij dat de stad door God wordt verwoest. Goed beschouwd maakt hij zich meer zorgen over zijn eigen wonderboompje dan over al die mensen in de grote wereldstad.

Je wordt voorzichtiger in je oordeel als je iets meer van Jona weet. In de Bijbel leren we hem niet kennen als een valse profeet, maar als een echte dienstknecht van God. Hij leeft in de tijd van Jerobeam II en werkt in het Tienstammenrijk (2 Kon. 14:23-28). Daar merkt hij weinig positieve reactie op zijn prediking. Economisch gaat het de goede kant uit, maar geestelijk niet. Jona weet: als er geen bekering volgt, dan blijft dat niet ongestraft. Mogelijk heeft Jona al iets gevoeld van de dreiging die uitging van Assyrië. Teleurgesteld over zijn eigen volk wordt hij geroepen naar de hoofdstad van de vijand: Ninevé. Begrijpelijk dat hij daar weinig zin in heeft. Alhoewel, als God de vijand straft, dan is die dreiging misschien voorbij. Maar nu gaat het allemaal heel anders. De vijand geeft gehoor aan zijn prediking. De inwoners van Ninevé bekeren zich tot God. Zo wordt de hoofdstad van de vijand gespaard.

Jona is het er niet mee eens. Hij voelt de woede opborrelen in zijn binnenste. Is hij boos omdat de HEERE onbetrouwbaar zou zijn? Nee, eerlijk geeft hij toe dat hij er vanaf het begin al bang voor is geweest. Ronduit erkent hij: ‘Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad.’ Jona erkent dat hij het van tevoren eigenlijk al wel wist. Maar het voelt zo oneerlijk. Waarom gaat het goed in Assyrië en slecht in ons eigen land? Waarom gaat het goed met mensen die nergens aan doen, terwijl ik het zo moeilijk heb? Waarom is de HEERE goed voor slechte mensen?

Maar wie is er hier eigenlijk slecht? Goed beschouwd vinden we in Jona meer verkeerds over de profeet dan over de Ninevieten. Hoe weten wij dat eigenlijk? Wie heeft er negatieve berichten over Jona verspreid? Het is onwaarschijnlijk dat de Ninevieten zich hieraan schuldig hebben gemaakt. De meest voor de hand liggende optie is dat Jona het zelf heeft verteld. Vermoedelijk is hij zelfs de auteur van het kleine Bijbelboek. Wie zou zo’n biografie over zijn eigen leven schrijven? Jona heeft zichzelf niet gespaard. Des te meer getuigt hij in dit profetische geschrift van Gods goedheid. Hiermee laat hij zien dat hij het moet hebben van vergeving, evenals de Ninevieten. Hier schittert het wonder van onverdiende genade, zelfs voor Gods profeet. Letterlijk geeft Jona in zijn Bijbelboek het laatste woord aan God. Zo krijgt de HEERE alle eer: Soli Deo Gloria.

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Dr. J.B. ten Hove

Datum:

8 november 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: