Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Judas

... En een van de twaalven, die genaamd was Judas, ging hun voor. Lukas 22 : 47.

Judas heeft zijn Meester verraden. Dat zou je niet verwacht hebben, want Judas was een bekwame discipel. Hij was de penningmeester. En Judas ging altijd voorzichtig om met de portemon­nee. Bovendien is ook Judas uitgezonden geweest door de Heere Jezus om het Evangelie te prediken. En door zijn handen zijn zelfs wonderen geschied. Duivelen heeft ook Judas uitgeworpen!

Maar kijk nou eens? Hij die ooit duivelen uitwierp, kan hier de duivel niet buiten zijn eigen hart houden: Judas, verraadt gij de Zoon des mensen? Hoe is het mogelijk? Wie zou Judas verdacht hebben van verraad? Niemand toch? Die man was door en door vertrouwd!

Toch pleegde hij verraad! Was deze discipel dan doortrapt? Nee! Judas verraadde zijn Heere alleen maar vanwege zijn liefde tot het goud! Hij diende de geldgod. Maar weet u wat zo vervelend is met mammondienaars? Ze zien hun eigen liefde tot het goud niet.

Wat denkt u? Als u voor de keuze wordt geplaatst: Christus of het geld? Hoe zal uw keus dan zijn? Want vergeet niet: Christus verraden kan heel hoogstaand gebeuren, hoor. Judas deed het met een kus! Hij sloeg Christus niet met een knuppel neer!

Tegen dit verraad was Judas uitgebreid gewaarschuwd. Toen de discipelen één dag eerder in een zaal bij elkaar aan tafel zaten, heeft de Heere nog duidelijk gezegd: Gijlieden zijt rein, doch niet allen. Want Hij wist wie Hem verraden zou. Judas was dus gewaarschuwd! En daarom moeten we zeggen: Judas, luister dan toch! Word wakker! Het gaat fout met je. Voor eeuwig!

En in het nachtelijk duister van de hof van Gethsémané, waarschuwt de Heiland hem nòg eens: Vriend, verraadt gíj de Zoon des mensen met een kus?

Zou het u verbaasd hebben als Judas toen eindelijk in snikken was uitgebarsten? En geroepen had: Meester, wat ben ik toch aan het doen?

Maar nee, dat deed Judas allemaal niet! Inderdaad was het beter geweest als deze discipel maar niet was geboren.

Toch heeft Judas wèl berouw gehad. Eén dag later vond hij het héél erg, dat Christus ter dood gebracht zou worden. Maar zijn schuld daaraan, daar zat hij niet mee. En berouw over alleen maar de gevolgen van de zonde is helemaal geen berouw.

Dit 'berouw' voerde Judas wel naar de dood. Hij hing zich op. Tenminste, als dat gelukt was! Maar het touw brak en Judas stortte van de steilte naar beneden en viel te pletter in een akker.

Ziet u die akker daar liggen? Tot een waarschuwing voor ons. Want welke keuze hebben u en ik gemaakt? Christus of het geld? Dáár komt het wel op aan.

Moet u hier uw schuldig hoofd buigen?

Zie dan op naar dat kruis waaraan de Zaligmaker vrijwillig is gaan hangen! Op Golgotha liet Christus Zich vastspijkeren, om zo de zonde van uw verraad in liefde weg te dragen.

Mag u iets zien van deze onbegrijpelijke zondaarsliefde van de Zaligmaker? Dan wordt een Judas pas ècht een Judas: een Godlover! Want dan gaat uw hart zingen: en Zijn genade is mij genoeg!

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. M. Baan

Datum:

23 maart 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: