Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Moet je zien...!

... Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn’

2 Kon. 6 : 16

‘HERE, open zijn ogen dat hij zie’ bidt Elisa voor zijn knecht. Ziet die knecht dan niet? Jawel, hij ziet meer dan hem lief is. Een berg vol vijandige paarden een wagens, een overmacht waar ze niet tegen op kunnen. En bang als hij is, gaat hij naar de profeet toe om hem te zeggen wat er aan de hand is. Tenminste, zo te zien. Want de profeet ziet meer. Hij is dan ook een ziener, die Gods werkelijkheid ziet. En die is anders dan wat je op het eerste gezicht ziet. Daarom spreekt hij die woorden ‘Vrees niet’. Dat wil trouwens niet zeggen dat er geen reden is om bang te zijn. Die is daar in Dothan wel degelijk. En dat moet je niet ontkennen. Je kunt wel zeggen ‘Kom op, moed houden’, maar dat is vaak net het probleem als je gebogen gaat onder zorgen waar je niet tegenop kunt. Je kunt je wel groot houden, maar je bent het niet. Dan helpt geen goedbedoelde aansporing. Dan helpt alleen dat woord ‘vrees niet’. Want dat ontkent niet dat er dingen zijn waar je niet tegenop kunt, maar het zegt dat er meer is dan jij ziet: Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dat zie je niet zomaar. Dat zie je alleen met de ogen van het geloof. Daarom bidt Elisa voor zijn knecht. Of God zijn ogen wil openen, zodat hij ziet, werkelijk ziet, ziet wat God doet. Daar moeten je ogen voor open gaan. Dat kan Elisa niet doen bij zijn knecht en dat kunnen wij niet doen voor elkaar, niet eens voor onszelf. Dat legt Elisa aan God voor. En dat moeten wij ook maar doen. Bidden dat ogen open gaan. Bidden voor onszelf, voor onze kinderen en voor de samenleving, dat we mogen zien wie God is en wat Hij doet. Want als je ogen open gaan, valt er zoveel te zien. Moet je zien …! Een berg vol vurige paarden en wagens. God heeft Zijn leger ingezet.

De HERE opende zijn ogen, dat hij zag! Het staat er zo eenvoudig, maar het gebeurt wel. En dat gebeurt nog. Dat kan soms ‘zomaar’. Dat je ergens tegen aan loopt, door iets geraakt wordt, stil gezet wordt, zodat je de dingen anders gaat zien. Soms gaat het ook geleidelijk, dat je gaat zien wie God is en wat Hij doet. Dan zie je dan, dat God je allang voor was. Die vurige paarden en wagens waren er al, alleen daar had die knecht nog geen oog voor. Toen zijn ogen open gingen, zag hij hoe God hem vóór was, wakend en reddend, God mét hem.

In die woorden horen we de naam van de Here Jezus. Immanuël, God mét ons. God vóór ons, zingt Paulus in Rom. 8. Dat laat het evangelie ons zien. Dat God in de Here Jezus gekomen is in onze nood en dood, de dingen waar wij niet tegenop kunnen. Maar God is ons vóór geweest. Door Zijn Zoon te geven. Tot in de dood aan het kruis. Moet je zien …! Met de ogen van het geloof. Dan zie je dat door Hem ons leven in Gods handen is. En als die God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij is meer dan wie of wat er ook op je weg komt. Sterker dan zonde en dood. Machtig om te redden. Vrees niet!

GJvS

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. G.J. van Steeg

Datum:

13 juli 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: