Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Paaslicht over het graf

... Wat kan een zieke, na een nacht vol zorgen, verlangen naar de morgen.

Wat kan een zieke, na een nacht vol zorgen, verlangen naar de morgen. Je ligt maar te piekeren in het donker. Of een bewaker in een onheilspellende nacht. Als het eerst maar eens licht wordt!

Ongetwijfeld hebben deze drie vrouwen ook verlangd naar de morgen. Ze zijn nog vol van wat gebeurd is. Hoe Jezus is veroordeeld en gedood aan het kruis. Ze zijn al vroeg op pad. Ze willen het lichaam hun geliefde Meester verzorgen. Liefde drijft hen. Er is wel een probleem: de zware steen voor het graf.

Ook wij kennen onze donkerheden zoals ziekte, dreiging door oorlogen, rampen, onrecht. Er zijn ook tal van stenen op onze weg. En wie zal die wegrollen?

Markus is sober in zijn vertelling. Hij laat alleen de verrassing duidelijk zien. Bij het eerste morgenlicht ontdekken ze dat de steen al weg is. De zorgen van deze vrouwen zijn overbodig. God is hun allang vóór. Er schijnt paaslicht over het graf.

Als ze het graf binnengaan zien ze een engel. Geen wonder dat ze schrikken. Maar bang hoeven ze niet te zijn. Voor allen die de Here liefhebben geldt: “Wees niet ontdaan”. Want hier klinkt de blijde boodschap: “Jezus is opgewekt. Hij is hier niet. Kijk maar naar de plaats waar ze Hem neergelegd hadden”.

Jezus leeft. Dat maakt alles anders. Voor deze vrouwen, voor de leerlingen die ze het blijde nieuws mogen verkondigen, en ook voor ons.

Het duister van zonde en dood is overwonnen. Het graf kon Jezus niet vasthouden, zegt Petrus later in zijn pinksterpreek. God is meer. Zijn liefde in Christus heeft overwonnen en zal overwinnen.

Hoe? Want het duister op aarde is niet verdwenen. De leerlingen ervaren al gauw tegenstand als ze over Jezus spreken. De kerk op aarde is een vervolgde kerk. We leven in een bedreigde wereld vol vragen, oorlog en rampen. Het duister heerst alom.

En in ons eigen leven? Paulus kent de strijd in zijn bestaan: “Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik”. En, is dat bij ons anders? Hoe kunnen we dan zeggen dat het duister overwonnen is? Wat betekent het dan dat het paaslicht schijnt over het graf?

Toen God de wereld schiep klonk het: “Er zij licht”. Hier klinkt het opnieuw. Gods werk gaat door, ondanks het duister van de mens. Hij geeft uitkomst omdat Hij zelf de zonde van de wereld verzoend heeft. Hij leidt zijn schepping, door alles heen, naar de nieuwe morgen van zijn Koninkrijk. En daarin ook ons leven. Dan zal alles anders zijn. Nieuw.

In deze wereld lijkt dit, naar Lukas 24, kletspraat. Toch is het waar. Alleen, we moeten ons bukken om het lege graf te zien. Buigen voor Hem in geloof en aanbidding.

Dan zullen we de troost ervaren dat ook over ons graf het paaslicht zal schijnen. Want Jezus leeft, en wie in Hem gelooft zal leven, door en met Hem.

Een gezegend Paasfeest.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. A.D. Poortman

Datum:

11 april 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: