Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Pinksteren: hoe laat is het?

... En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God (...) Handelingen 2:17a

We beleven Pinksteren 2019.

Wanneer we het Pinksterfeest vieren, houden we de klok in de gaten. Hoe laat is het?

De apostel Petrus geeft de tijd aan wanneer hij het gebeuren van de uitstorting van de Heilige Geest uitlegt onder verwijzing naar de profeet Joël.

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God (…)

‘De laatste dagen’, waarover het profetisch Woord sprak, zijn nu ingegaan.

Door het heilsfeit van de komst van de Trooster (de Parakleet) is het voorlaatste station gepasseerd en bevinden we ons op het traject naar het eindstation: de jongste dag en de volle doorbraak van het Koninkrijk Gods.

Na Pinksteren komen er geen nieuwe heilsfeiten meer op hetzelfde niveau, totdat Jezus verschijnt in heerlijkheid.

Reizigers die een lange treinreis achter de rug hebben, worden onrustig wanneer ze eindelijk hun bestemming naderen. Ze pakken hun spullen al bij elkaar, kijken herhaaldelijk uit het raam of gaan heen en weer lopen in de trein. Zo maakt de Geest ons alert en doet Hij ons waakzaam letten op de tekenen der tijden.

Tegelijkertijd maakt de Geest de gelovigen werkzaam, actief, want tijdens het laatste traject gebeurt er nog heel wat en is er nog veel te doen.

De geschiedenis is sinds Pinksteren geen wachtkamer geworden waarin gelovige mensen met de armen over elkaar de tijd zitten te doden. Integendeel: we mogen in het krachtenveld van de Geest medewerkers van God zijn! Wie de Geest persoonlijk heeft ontvangen en is aangeraakt met vuur uit de hemel zal getuigen van de Naam van Jezus als de enige Naam onder de hemel gegeven tot behoud voor ieder die gelooft.

Dat is een getuigenis met urgentie, want de tijd dringt.

Straks verschijnt de Rechter van hemel en aarde in heerlijkheid en zijn we dan bereid om Hem te ontmoeten? En is mijn buurman dat? En zovele joden en heidenen wereldwijd?

Wanneer we Pinksteren vieren in geloof mogen we weten: in deze laatste dagen werkt de Geest krachtig door.

Laten we ons niet overgeven aan pessimisme en moedeloosheid. We leven in een enerverende tijd. We zullen met verwondering getuige zijn van wat God doet voor Israël en de volkeren.

We speuren de geschiedenis en de loop van de actuele gebeurtenissen af om te zien hoe en waar de Geest aan het werk is.

Ook al is dat meestal niet in opzienbarende verschijnselen, maar bijvoorbeeld waar jongeren en ouderen belijdenis doen van het geloof. Waar mensen trouw blijven bij het kruis van Christus en bereid zijn te lijden om Zijn Naam.

Laten we onszelf een aantal indringende vragen stellen: Besef ik hoe laat het is op Gods klok?
Hoe is het gesteld met mijn werkzaamheid en waakzaamheid?

Op ons gebed vervult God ons hart met heilig vuur!

Veni Creator Spiritus, kom, Schepper, Heilige Geest!

Dr. J. Hoek

Naar overzicht

Geplaatst door:

Dr. J. Hoek

Datum:

6 juni 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: