Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Profeet, Koning,...

... 32... en voor ons de Schriften opende
45Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen

(uit Lukas 24)

Tussen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren…

50 dagen…

Inmiddels hebben wij al zo’n 50 dagen te maken met een ‘intelligente lockdown’. Een virus beheerst het nieuws; de overheidsmaatregelen bepalen onze dagen.

Het is een verademing als je ander nieuws hoort!

Maar daar moet je wel aan herinnerd worden.

Ik ontdekte dat toen ik nadacht over de preken die ik tussen Pasen en Pinksteren nog hoop te maken. Waar zou Jezus het over gehad hebben met Zijn leerlingen? Tot Zijn hemelvaart ‘sprak Hij over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen’ (Hand. 1:3).

Dat maakt me nieuwsgierig. Ik had graag meegeluisterd, jij niet?

Want het staat er niet direct bij waar Jezus het toen over had.

Ja, over het Koninkrijk van God. Maar wat weten en – vooral – wat zien we daarvan tussen al het vaak nare nieuws dat over je heen komt of wat je van je specialist te horen krijgt?

Toen dacht ik: laat ik eens lezen – en doe dat thuis ook maar – wat Lukas 24 schrijft over Jezus’ woorden in die dagen.

Het begint met woorden van hun Meester waaraan de engelen ze herinneren (v. 6-8) en dat doet Hij zelf later ook (v. 44). Ook voor ons een valkuil: we vergeten, ook dingen uit de Bijbel. En misschien nog wel linker: onze herinnering is selectief.

Dat blijkt in Jezus’ gesprek met de Emmaüsgangers.

Zijn vragen geven hun de kans om hun verhaal te vertellen en Hij luistert.

(Daar kunnen wij nog wat van leren!)

En Hij hoort hoe ze Hem een Profeet noemen, die op onnavolgbare wijze Gods woorden spreekt en actueel maakt (v.19-20); maar...

En dat ze Hem zagen als de Koning die Israël zou bevrijden (v.21); maar…

Maar… als Jezus daarop reageert (v.25-27), laat Hij een gat in hun geheugen zien. Niet alles wat er in de Schriften (ons OT) staat, is blijven hangen.

Niet dat Hij moest lijden!

Dat Hij de Priester is die niet een lam, maar zichzelf als het Lam van God opgeofferd heeft.

De Hogepriester die door het voorhangsel is doorgegaan (Hebr. 10:19vv).

Het is gescheurd, de weg is open!

Dat waren ze even kwijt. Daarvoor moest de Priester – die ook Koning en Profeet is – de Schriften én hun ogen openen. Zó worden ook voor ons de woorden van God transparant tot op de Here Jezus toe.

Dan zien we Hem.

Ook als de Priester…

… die het brood deelt (v. 30, 35); en wat missen we dat nu.

… die blijft uitleggen (v.46) dat Hij als de Messias van Israël moest lijden én uit de doden opstaan.

Die priesterlijke boodschap van vergeving (v.47) is er voor alle volken. Ook wij, als we ons leven en onze hoop op Hem richten, horen dan dat er niets meer tussen de Here en ons instaat.

En het laatste wat we van Hem zien, zijn zegenende handen (v.51).

Hem, onze Profeet, Koning én Priester loven wij!

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. W.G. Teeuwissen

Datum:

1 mei 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: