Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

U hebt de zalving van de Heilige en u weet alles

... U hebt de zalving van de Heilige en u weet alles

U hebt de zalving van de Heilige en u weet alles

(lezen: 1 Johannes 2: 18 – 27)

Het is crisis in de gemeente, waaraan Johannes schrijft. Tientallen gemeenteleden zijn vertrokken en de gemeente blijft onthutst en beteuterd achter.

De mensen die weggegaan zijn, zeiden dat ze verder gekomen waren in het geloof. Zij beweerden dat zij het licht hadden gezien. Ze claimden dat zij dieper ingeleid waren in de waarheid. Daardoor wisten ze waar het in het geloof echt om gaat. De lezers hadden het niet van hen overgenomen. Hadden hen zelfs bestreden. Toen waren ze vertrokken.

Maar na het vertrek van deze bijzondere gemeenteleden, zijn de achterblijvers gaan twijfelen. Hebben ze het wel goed gedaan? Hadden ze toch niet naar de mensen die weggegaan zijn, moeten luisteren? Is er misschien toch een hogere trap van geloven? Zijn zij achtergebleven en ontbreekt het hen aan echte kennis? Ze twijfelen en gaan zich minderwaardig voelen tegenover die zogenaamde ‘super-christenen’.

Aan deze twijfelende christenen met een geestelijk minderwaardigheidsgevoel schrijft Johannes: “Jullie hebben de zalving van de Heilige en jullie weten alles.”

*****

Toen de profeet Samuël doorkreeg dat David de nieuwe koning moest worden, pakte hij zijn oliehoorn en goot hem uit over de herdersjongen. Dat heeft grote gevolgen. De Geest van de Here komt over David. Door de zalving wordt David vervuld van Gods Geest (1Samuël 16). Eeuwen later doet Jezus intrede in Gods gemeente te Nazareth. Als tekst kiest Hij Jesaja 61: De Geest van de Here is op Mij. Want de Here heeft Mij gezalfd.

Door de zalving wordt je dus vervuld met Gods Heilige Geest. Zoals David en Jezus. Dat vierden we met Pinksteren. Op dit grote feest ontvingen wij de zalving van de Heilige.

*****

Dat is het wat Johannes verkondigt aan de twijfelende gemeente. De apostel spreekt niet tot ‘elite-christenen’. Die waren er niet meer, die waren vertrokken. Johannes schrijft aan doodgewone christenmensen, aan twijfelaars en tobbers. Aan hen verkondigt hij het Evangelie: “Jullie hebben de zalving van de Heilige.” Jullie hebben de Heilige Geest ontvangen.

Daarom ontbreekt het jullie niet aan kennis. Integendeel. Jullie weten alles. Want jullie weten wie Jezus is. En wie Jezus heeft leren kennen als Zoon van God en Beeld van God, die weet alles wat hij weten moet. Met deze stellige woorden bemoedigt Johannes de gemeente, die in crisis is.

*****

Op het Pinksterfeest kun je tobben. Je vraagt je af: Heb ik de Heilige Geest wel ontvangen? Je voelt je minderwaardig tegenover mensen die pronken met hun geestelijke kennis. Die etaleren hoe vol ze zijn van Gods Geest. En je gaat twijfelen aan jezelf. Johannes geneest ons hiervan. Hij verkondigt het ook aan ons: “U hebt de zalving van de Heilige en u weet alles”. De apostel spreekt stellig: U hèbt. Dat doet de Catechismus ook. Ze vraagt: Wat gelooft u van de Heilige Geest? En het antwoord is: dat Hij ook mij gegeven is. Dat is heel persoonlijk: ook mij, en heel zeker: gegeven ìs. Dat mogen we geloven en daaruit mogen we leven.

P. Hoogendam

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. P. Hoogendam

Datum:

17 juni 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: