Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Vergoten bloed, vergeven zonden

... Want dit is mijn bloed, van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Mattheus 26:28

Christus zegt ons: Zie je die bloedrode wijn? Zo wordt straks mijn bloed vergoten, bij de geseling, door de doornenkroon, aan het kruis. In dat bloedvergieten wordt jullie menselijke misdadigheid zichtbaar. Maar Mijn Vader zal dat bloed aannemen als een zondoffer en vergeving schenken aan zondaren. Zo zeker als je de wijn ziet, ruikt en proeft, zo zeker wil God jullie zonden, hoeveel het zij, genadig vergeven! Zo vervul ik wat Jesaja zong over de Lijdende Knecht van de HERE: de Rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort, uitgegoten in de dood, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft (Jesaja 53). Ik heb mijn leven, mijn bloed, uitgestort om zo jullie zonden weg te dragen. Door mijn voorbede worden jullie gered: Vader vergeef het hun! Want ze weten niet wat ze doen! En al wat ik de Vader vraag, zal Hij doen.

Zie je die bloedrode wijn? De beker laat zien dat God een nieuw verbond geeft. Zo vervul ik Jeremia 31:34 “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, Mijn verbond, dat zij verbroken hebben.” Ja, ik weet het wel dat jullie brutaal, ondankbaar en ontrouw zijn geweest aan de relatie die er was. Het verbond geschonden, telkens de verbinding hebben verbroken. En toch: ik wil je niet missen. Ik heb er alles voor over om de verbinding te herstellen! Daar geef ik mijn bloed en mijn leven voor! Zodat het weer goed wordt, niet alleen de zonde vergeven, het verkeerde weggedaan, verzoend en betaald. Maar dat ook de vriendschap, de vrede, de vreugde terugkeert in onze omgang. Een nieuw gaaf verbond. Daar verlang Ik naar en daar ga Ik alles voor doen. Luister naar die belofte! Ik maak die woorden waar! Als Ik jullie zonden vergeef en uit mijn hoofd zet, mag jij je hoofd ook met betere dingen vullen: mijn zondaarsliefde, mijn genade, mijn ontferming! Door wat Ik ga volbrengen aan het kruis, zal Ik niet alleen het oude herstellen, maar ook iets nieuws en beters geven. Een vernieuwd verbond. Nieuwe verbondenheid, nog intiemer en intenser dan voorheen! Niet alleen voor Israël maar ook voor de volken.

mijn bloed, mijn leven geofferd aan het kruis, zal er toch wonderlijke verbondenheid zijn met de HERE. Mijn vredeverbond. Eeuwige vriendschap. Tegelijk schept dat ook een unieke verbondenheid tussen jullie mensen, door geloof en genade. Jonge en oudere mensen, samen aan Mijn tafel, verenigd omdat God jullie kent en jullie Hem. Omdat jullie samen vertrouwen stellen op wat Ik doe en wat Ik beloof! Mijn uitnodiging en mijn opdracht voor jullie is: Drink allen uit deze beker, de beker van de vergeving en de beker van mijn verbond met jullie! Amen.

A.T. van Blijderveen

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. A.T. van Blijderveen

Datum:

11 februari 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: