Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Verlegen… Verlangen…

... Verlegen met verlangen?

Als je Lukas 1 en 2 eens achter elkaar doorleest, alsof ’t het begin van een spannend boek is, dan kom je heel wat mensen ‘vol verlangen’ tegen…
Bij de één was het verlangen uitgedoofd; Elizabeth en Zacharias hebben de hoop op een kind opgegeven. En als het toch gebeurt, zijn ze er verlegen mee: de één zwijgt, de ander verstopt zich.
Bij de ander wordt het verlangen onverwacht verwekt, maar Maria is er als aanvankelijk ongehuwde moeder wel verlegen mee.
Weer anderen, onder wie Simeon en Anna, leven vol verwachting. Maar hun verlangen eist veel geduld. Op de vraag ‘wanneer komt die Messias een keer?’, zouden ze - wellicht verlegen – niet meer hebben gestameld dan ‘ja, maar Gód heeft Hem beloofd!’

Bent u, ben jij ook verlegen met je verlangen? Of verlang je – teleurgesteld door het leven – niet zoveel meer? Of is je verlangen op weg naar Kerst door alle drukte weggedrukt? Of drukt al het corona-gedoe een domper op je verlangen?
Word je verlegen als iemand je vraagt wat je van Kerst verwacht?

Een gemeentelid reikte me een tijdje geleden het volgende lied van ds. A.F. Troost aan (melodie: NLB 745).
Lees het eens! En proef elke zin.

Grote God, zie ons verlegen,
ogen hunkerend naar het licht
over nevelige wegen
dakloos: zwervers zonder zicht,
roepend al te grote woorden,
lam geslagen, ziende blind,
zoekers die zichzelf verloren –
hoe wij zoeken, niemand vindt.

Christus, hoor ons diep verlangen
vrij van heimwee thuis te zijn,
waar wij blij verbaasd ontvangen
levend water, brood en wijn;
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven
als wij nu doen: moe en mat.

Goede Geest, wek ons vertrouwen:
gloed van God, U zoekt, U vindt;
U bent vuur dat doet aanschouwen
licht dat nevels overwint.
Doe ons spreken, hoe verlegen:
hoogste tijd om op te staan!
Christus gaat langs onze wegen –
het is tijd om mee te gaan.

Verlegen met verlangen… ‘Hoe wij zoeken, niemand vindt’. 
Daarom – verlegen met onze drukke of corona-lege leegte – gaat ons verlangen naar de Here Jezus uit.
En van Kerst en nu hoop ik dat Gods goede Geest ons vindt.
Zo roept Jezus ons om mee te gaan.
Ook 2022 in. Als leerlingen, samen op (Zijn) weg. 

Naar overzicht

Geplaatst door:

(ds) Wijgert Teeuwissen

Datum:

14 december 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: