Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

“Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?” (Mattheüs 9: 11)

... Soms heb je andere mensen nodig die vragen stellen waar je zelf niet (meer) opkomt.

 

 

Soms heb je andere mensen nodig die vragen stellen waar je zelf niet (meer) opkomt. Wat kan het bijvoorbeeld voor een Bijbelkring waardevol zijn wanneer er van tijd tot tijd nieuwe mensen bijkomen. Mensen die andere vragen stellen dan je gewend bent. Of wat kan een open gesprek met een niet gelovige collega je tot nadenken zetten.

In Mattheüs 9 lezen we hoe Jezus de tollenaar Mattheüs roept om Hem te volgen, en dat Jezus vervolgens bij hem thuis de maaltijd gebruikt; waarbij vervolgens veel tollenaars en zondaars aanschuiven.

Bij de Farizeeën roept dat de vraag op die ze aan de leerlingen van Jezus stellen: “Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?”

Want zoiets doe je toch niet?

Met zulke mensen, die zo’n twijfelachtige reputatie hebben, ga je toch niet om?

En is het werkelijk zo vanzelfsprekend dat Jezus dat deed? Sowieso dat Hij oog had voor Mattheüs – iemand met een prachtige naam met als betekenis ‘geschenk van God’; iemand die van huis uit zal zijn opgevoed binnen het verbond van God met Israël. Maar ook iemand die door eigen keuzes in een isolement was gekomen – los van God en zijn volksgenoten. Het grote geld had waarschijnlijk getrokken toen hij tollenaar kon worden; maar de prijs die hij ervoor moest betalen was hoog.

In vers 9 lezen we uitdrukkelijk dat Jezus hem in zijn tolhuis zag zitten. Ja, het gaat zelfs verder: Jezus wilde met hem gezien worden. Zelfs aan tafel; wat in de oosterse cultuur een verbondenheid tot uiting brengt. En waardoor die vraag van de Farizeeën helemaal niet zo’n vreemde was. Want waarom deed Jezus dat: eten met tollenaars en zondaars?

Jezus, die de vraag van de Farizeeën hoorde, geeft zelf antwoord. Daarin laat Hij het woord barmhartigheid vallen. Een woord waarmee God zich aan Israël liet kennen – als de God die barmhartig en genadig is…

Een woord dat in de Bijbel een gezicht krijgt in de gelijkenis die Jezus vertelde over die barmhartige Samaritaan, die over bestaande lijnen heenstapte.

En Jezus spreekt in zijn antwoord over zijn roeping; waarom Hij in deze wereld gekomen is: niet om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Zij die los van God zijn gekomen.

Met het oog op hen kwam Hij; tot redding; om hen tot bekering te roepen; tot een ander leven, achter Hem aan.

Maar wel op zo’n barmhartige wijze, door hen op te zoeken en tafelgenoot te worden.

Komende zondag zal in onze gemeente, na een lange tijd, het Heilig Avondmaal weer plaatsvinden.

Misschien zal de andere wijze waarop het dit keer plaatsvindt de nodige vragen oproepen. Of misschien hebben we zo onze vragen over anderen die aangaan.

Laten we niet vergeten onze aandacht vooral te richten op Jezus, die blijkbaar ook ons op het oog heeft. Die Zijn leven gegeven heeft en zelfs met mij gezien wil worden aan tafel.

Ja, hoe bijzonder is het dat Jezus van mensen, zoals wij, tafelgenoot wil zijn.

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. M.L.W. Karels

Datum:

8 september 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: