Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Wees niet bezorgd

... Bovenstaande woorden van Jezus klinken voor mij opeens wel heel anders dan bijvoorbeeld een paar weken geleden.

Bovenstaande woorden van Jezus klinken voor mij opeens wel heel anders dan bijvoorbeeld een paar weken geleden, toen het corona-virus nog verder bij ons vandaan was; toen alles nog z’n gewone gang leek te gaan.

Maar na alle recente ontwikkelingen bemerken we opeens hoe angst en zorgen dichtbij kunnen komen. Hoe die zich meester van ons kunnen maken. We zien het om ons heen in het hele hamstergedrag, maar we komen het mogelijk ook bij onszelf tegen: wat het met ons doet.

En is het vreemd, wanneer u als oudere blijkbaar bij de doelgroep kwetsbaren hoort?

Of is het vreemd wanneer uw weerstand vanwege ziekte verminderd is en u zich daardoor kwetsbaar voelt?

‘Wees niet bezorgd’ horen we Jezus verschillende keren in de Bergrede zeggen tegen zijn leerlingen; en ook tot ons.

Hoe bekend deze woorden voor de meesten van ons ook zijn, onder de huidige omstandigheden is het niet vanzelfsprekend om niet bezorgd te zijn. Dan zijn het eerder vreemde woorden die we, zeg maar, van de andere kant horen, van Hogerhand.

Die ons aan het denken zetten.

‘Je bent toch geen heiden!’ lijkt Jezus te zeggen. Een heiden is daarmee iemand die zonder God leeft. Jezus geeft aan dat de heidenen hun houvast zoeken in de zekerheden die voorhanden zijn. In eten en drinken, in kleding en geld. En hoe herkenbaar kan dat zijn. We leven immers midden in deze wereld?

Maar Jezus wijst ons op onze hemelse Vader die weet dat wij al deze dingen nodig hebben. En in deze spannende tijden krijgen die woorden een extra lading.

De hemelse Vader weet als geen ander dat wij mensen zijn; dat wij stof van jongs af zijn geweest, zoals we regelmatig met Psalm 103 zingen. Laten we daarom onze zekerheid bij Hem zoeken; erbij stilstaan dat Hij Koning is en dat Hij deze wereld in zijn handen houdt.

Als je zo bij Hem komt, dan zal Hij voor u en jou zorgen.

Hoe je daar zo zeker van kunt zijn?

Kijk maar naar Jezus, die door de Vader in deze wereld gezonden is. Velen hebben het ooit met de woorden van de catechismus geleerd, dat onze troost, onze houvast te vinden is in Hem, die zijn leven voor ons gegeven heeft; Die tot aan het kruis gegaan is.

Als God zover gegaan, zou Hij dan in andere dingen niet voor ons zorgen? (Rom. 8: 32)

Mogen we dan niet heel veel verwachten van Hem?

Nee, daarmee wordt het allemaal niet direct makkelijk. De gevolgen van deze crisis kunnen voor menigeen groot zijn, als je bijvoorbeeld denkt aan je gezondheid, of aan het verlies van werk en inkomen.

Maar het heeft wel iets genadigs, om vandaag juist uit de mond van Jezus te horen: wees niet bezorgd. Want als Iemand voor ons kan zorgen!

En overigens, het maakt mijzelf niet passief; want in zijn zorg wil Hij mogelijk u, jou en mij inschakelen voor de ander. Tot zegen.

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. M.L.W. Karels

Datum:

16 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: