Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Zie, wij gaan op naar Jeruzalem - Mattheüs 20:17-19

... Drie keer is scheepsrecht.

Drie keer kondigt Christus het van tevoren aan: Zijn lijden en lot in de Godsstad. Drie keer is scheepsrecht. Maakt duidelijk: het was geen mislukking, maar plan, geen noodlot, maar vrijwillige overgave. Doelbewuste daad, genomen bij volle bewustzijn, uit liefde wil Jezus sterven. (Sopraan-aria uit Mattheüspassion).  Onverdiende en onvoorwaardelijke liefde voor zondige en schuldige mensenkinderen, om ons deed Hij dat. 
Jezus wist wat kwam: het lijden en de dood! Wij zouden zeggen: als je weet, als ik zo naar de spoorwegovergang ga en daar word ik helemaal afgetuigd en ga ik doodbloeden, nou dan ga ik gauw precies de andere kant op! En de Here Jezus weet wat Hem wacht in Jeruzalem en toch gaat er juist WEL heen. 

Waarom wil Hij dit? De bedoeling en boodschap staat in Mattheüs 20: 28 ‘De Zoon des Mensen is gekomen om Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.’ Loskoping, bevrijding voor VELEN! Beeld uit de samenleving van toen: je kon op de markt een slaaf of krijgsgevangene kopen. Zo bewerkt Jezus Christus de verlossing. Vrijwillige gave, liefde in actie, dienst tot in de dood! Voor anderen, voor ons! Hij gaf Zijn ziel, Hij gaf zichzelf, Hij gaf Zijn leven, meer kun je niet geven, Hij gaf alles. 

Vastbesloten gaat de Here Jezus naar Jeruzalem. Maar Hij gaat niet alleen! Hij neemt anderen mee, De Here Jezus zegt niet IK ga, maar: WIJ! Hij wil mensen erin meenemen, SAMEN in dat OPGAAN naar de Godsstad. Jezus wil Zijn leerlingen meenemen, op die lijdensweg, in die opgang naar Jeruzalem. En dat geldt nog steeds, ook voor ons: Wij, de Here neemt ons mee in die opgaande lijn! We mogen onze levensweg gaan, achter Hem aan. Hij is erbij, ook als we ons soms heel alleen voelen, verlaten door veel leeftijdgenoten. Misschien wonen onze kinderen ver weg of er zijn geen kinderen, voor velen is onze levenspartner weggevallen. En toch: u gaat niet alleen door het leven, de Here wil Uw sterkte wezen en Uw middelaar. U mag dit laatste zware stukje van de weg gaan met God. Laat Hem maar voorop gaan. De Meester is hier vandaag en Hij roept u en jou: Volg Mij, kom achter Mij, dan zul je niet in het duister wandelen. Je staat er niet alleen voor, je mag je levensweg met God gaan. Ga met God en Hij zal met je zijn. Geloof je dat? Bidt u daar om? De Here God van Zijn kant wil dat heel graag. Zo mogen we deze weken op weg met Hem.

Is dit onze levensbestemming? Het doopformulier: je bent op een weg gezet: “totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven helemaal rein een plaats zullen ontvangen”  Daar gaat het op aan! Dankzij Gods genade. Je uiteindelijke bestemming: 


Lichtstad met uw paarlen poorten.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem!

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds .A.T. van Blijderveen

Datum:

22 februari 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: