Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Ziften als de tarwe

... En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe.

Lukas 22 : 31

Tijdens het laatste avondmaal waarschuwde de Heere Jezus Zijn discipel Simon Petrus. Waarom deed de Heere dat?
De satan had van God iets verlangd. Zelfs zéér begeerd! Wat? De duivel wilde Simon Petrus ziften als de tarwe. Wat dat ìs? 
Als tarwegraan geoogst was, werd het vervolgens gedorst. Het graan werd in lagen op de grond uitgespreid en vervolgens liet de boer er een houten raamwerk met onderaan ijzeren punten overheen gaan. Zo werden stro en tarwekorrels van elkaar gescheiden. 
Hield zo’n boer dan zuivere tarwe over? Nee, vervolgens ging die boer het graan wannen. Met een schep gooide hij de tarwe omhoog en de wind zorgde er dan voor, dat de kleinere deeltjes kaf uit het zwaardere koren werden weggeblazen.
Maar dan was het nòg niet klaar. De tarwe moest nog worden gezeefd, gezift. De tarwe met de laatste verontreinigingen werd geschud op een zeef, zodat die verontreinigingen door de zeef heen vielen. Zuivere tarwe bleef achter.
Hé, zal iemand zeggen, wil satan dus uit de discipel Petrus zuivere tarwe winnen?
Nee, dat is zijn bedoeling juist niet. Satan wil bij dit zeven heel woest te werk gaan. Niet met de bedoeling de verontreinigingen door de zeef te laten vallen. Maar satan wil dat de tarwekorrel Petrus over de rand de zeef uit vliegt! 
En is dit de duivel bij Petrus ook gelukt?
Kijk even mee naar het huis van de hogepriester. Een slavin kijkt Petrus aan en zegt: ‘Ook deze was met Hem! En Petrus krijgt zo een geweldige klap van de rand van satans zeef. Even later krijgt Petrus nòg een klap: ook gij zijt van Die! En daardoor vliegt de graankorrel met geweldige kracht tegen de rand van de zeef, want wat zegt Petrus? Ik ken de Mens niet! En de rotsman doet er een dure eed op.
Vliegt Petrus nu over de rand? Kan Petrus zich nog nèt vastgrijpen aan de rand van de zeef?  
Nee, niet Petrus, maar de Heere Jezus grijpt Simon vast. Hoe? De Heere heeft voor Petrus gebeden! Terwijl de Heiland die diepe weg ging naar het kruis en de dood, heeft de Heiland aan Zijn hemelse Vader gevraagd, dat het geloof van Petrus niet zou bezwijken. En God verhoorde dat gebed, omdat het bidden van Christus eisen is: ‘Vader, Ik wil!’ De Heere Jezus heeft zo gebeden, omdat Hij heeft geleden! En dan gebeurt dat ook! Petrus is behouden door de biddende Hogepriester. 
Weet u dat ook al? Dat uw zaligheid alleen maar vastzit op het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus? Hebt u die les al geleerd? Dat u zelf helemaal niets bent, maar dat Christus en Zijn verlossingswerk voor eeuwig alles voor u geworden is? Dan weet u door het geloof hoe wáár het is: de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was!

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. M. Baan

Datum:

14 september 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: