Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Promotie ds. Ten Hove

Promotie ds. Ten Hove

Ds. Ten Hove heeftt op vrijdag 27 maart op digitale wijze vanuit de Vredeskerk aan de Vrije Universiteit in Amsterdam mogen promoveren. Door de beperkende maatregelen, om uitbreiding van de besmetting door het coronavirus in te perken, werd het een verdediging van het proefschrift in besloten kring.
Dr. Ten Hove schreef er het volgende over in het Kerkblad: "Graag hadden we natuurlijk een ‘gewone’ feestelijke dag in Amsterdam gehad, maar in de gegeven omstandigheden waren we vooral dankbaar dat de verdediging van het proefschrift kon doorgaan. Dat betekent ook dat het boek (Koren en kaf op de dorsvloer) nu in de boekhandel verkocht mag worden. We hebben het als een bijzonder voorrecht ervaren dat de Vredeskerk als opnamelocatie gebruikt mocht worden (mede met dank aan Henk Bloemendal die zoveel moeite heeft gedaan om te zorgen dat de techniek perfect werkte). Ongedacht mocht ik zo vanuit de kerk waar ik me geroepen weet participeren in het wetenschappelijke debat. Zeer dankbaar zien mijn vrouw en ik terug op de wijze waarop het inhoudelijke academische gesprek werd gevoerd, als vanzelfsprekend met dank aan mijn hooggeleerde opponenten. We hebben het als een geschenk van de Gever ervaren dat zowel de waarde van het wetenschappelijk-kritische onderzoek alsook de relevantie voor de kerk op een ongekunstelde wijze duidelijk in beeld kwamen. Het is natuurlijk erg jammer dat een gemeenteavond momenteel nog niet mogelijk is, maar die houden we tegoed bij leven en welzijn. Beide promotoren hebben ook de optie van een symposium geopperd, wie weet wat nog in het vat zit. In ieder geval willen we u en jullie alvast bedanken voor de hartverwarmende blijken van meeleven, op welke wijze dan ook: we werden verrast en verblijd!"

Naar overzicht

Geplaatst door:

Matthijs Gaasbeek

Datum:

26 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: