Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Geboorte en bediening Heilige Doop

Heeft u een kind uit Gods hand ontvangen en wilt u dit kostbare geschenk laten dopen? Dan is de volgende informatie voor u van belang.

Bediening Heilige Doop

Doopdiensten en de data van doopaangifte worden in het Kerkblad gepubliceerd. Aan de doopdienst gaat een doopzitting vooraf. Daarbij verwachten we beide ouders. Tijdens deze ontmoeting gaan we samen in gesprek over de betekenis van de Heilige Doop en de motivatie voor het aanvragen van de doop.

Dopen in een andere wijkgemeente

Binnen de Hervormde Gemeente van Veenendaal zijn zeven wijkgemeenten. Deze hebben afspraken gemaakt over het dopen van kinderen in een andere wijkgemeente dan die waarin men woont (de geografische wijkgemeente). Om uw kind in een andere wijkgemeente dan uw geografische te laten dopen, vraagt u toestemming aan de kerkenraad van uw geografische wijkgemeente. Dit kan via de scriba. U vraagt hem om een doopconsent en overhandigt dit bij de doopaangifte.

Aanvragen van een doopconsent is niet nodig als u al een perforatie of voorkeurslidmaatschap heeft.

Geboorte doorgeven

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: