Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Geboorte en bediening Heilige Doop

Heeft u een kind uit Gods hand ontvangen en wilt u dit kostbare geschenk laten dopen? Dan is de volgende informatie voor u van belang.

Bediening Heilige Doop

Doopdiensten en de data van doopaangifte worden in het Kerkblad gepubliceerd. Aan de doopdienst gaat een doopzitting vooraf. Daarbij verwachten we beide ouders. Tijdens deze ontmoeting gaan we samen in gesprek over de betekenis van de Heilige Doop en de motivatie voor het aanvragen van de doop.

Dopen in een andere wijkgemeente

Binnen de Hervormde Gemeente van Veenendaal zijn zeven wijkgemeenten. Deze hebben afspraken gemaakt over het dopen van kinderen in een andere wijkgemeente dan die waarin men woont (de geografische wijkgemeente). Om uw kind in een andere wijkgemeente dan uw geografische te laten dopen, vraagt u toestemming aan de kerkenraad van uw geografische wijkgemeente. Dit kan via de scriba. U vraagt hem om een doopconsent en overhandigt dit bij de doopaangifte.

Aanvragen van een doopconsent is niet nodig als u al een perforatie of voorkeurslidmaatschap heeft.

Geboorte doorgeven

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: