Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

De commissie Kerk en Israël van onze gemeente heeft de roeping en opdracht om Israël voortdurend onder de aandacht van onze gemeente te brengen.

Zij bezint zich op allerlei onderwerpen die met Israël te maken hebben. Dit vertaalt zich onder andere naar de volgende activiteiten voor onze gemeente:

De commissie bestaat uit leden vanuit alle wijkgemeenten:

Voor meer informatie:
Voorzitter: Geuko de Groot
T. (0318) 54 16 71

   De vervulling van Gods belofte aan Abraham 

   Verslag Israëlavond 2 oktober 2019 

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: