Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

(PGIG) - Periodieke Giften In Geld

Geef meer voor hetzelfde geld!

Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans fiscaal vriendelijk te schenken door middel van een periodieke schenking voor tenminste 5 jaar (of korter bij overlijden). Met ingang van 1 januari 2014 kan dat ook via een onderhandse akte en is een notariële akte niet meer nodig. Dus geen notariskosten! Het model van de onderhandse akte kunt u downloaden via onderstaande link.

Het voordeel van deze manier van schenken is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U kunt het belastingvoordeel dat hierdoor extra vrijkomt dus ook schenken. U betaalt dan per saldo nog steeds hetzelfde bedrag. Let op: u kunt in de overeenkomst zelfs vastleggen dat de gift stopt als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld als u werkloos of invalide wordt. Dan voldoet u toch aan de voorwaarden voor belastingaftrek en kunt u de daadwerkelijk betaalde bedragen gewoon aftrekken.

Periodieke Schenking - hoe werkt het?

Zoals u waarschijnlijk weet mogen giften aan onze Hervormde Gemeente Veenendaal bij de belastingaangifte van uw inkomen worden afgetrokken. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen betaalt de Belastingdienst u 19% tot 52% terug. Een nadeel is helaas dat hiervoor een drempel van 1% van uw bruto gezinsinkomen geldt. Hierdoor kunt u dit belastingvoordeel misschien niet volledig benutten. Bij een gezinsinkomen van bijvoorbeeld € 35.000,- per jaar mag u de eerste € 350,- aan giften niet aftrekken. Daarnaast mag u maximaal 10% van uw inkomen aan giften aftrekken. Als u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor minimaal 5 jaar vastlegt in een akte, kunt u het bedrag echter wèl volledig aftrekken.

Voor u interessant?

Als u jaarlijks minder dan 1% van uw bruto gezinsinkomen schenkt aan overige goede doelen, naast onze gemeente, dan is een periodieke schenking interessant voor u. U hoeft in dat geval namelijk geen rekening te houden met het nog overgebleven deel van de drempel. Verder is een periodieke schenking interessant voor u wanneer  u meer dan 10% van uw inkomen aan goede doelen geeft, omdat  u dan met een akte zowel het bedrag boven als onder de drempel kunt aftrekken.
Het voordeel:
Stel dat uw gezinsinkomen € 35.000,- is en u wilt jaarlijks € 300,- schenken aan de Hervormde Gemeente Veenendaal.

Zonder een periodieke schenking (via overeenkomst of notariële akte) geeft u € 300,- en dat kost u eveneens € 300,- per jaar.

Met een periodieke schenking geeft u € 300,- en ontvangt u bij dit gezinsinkomen 42% terug van de belasting. Dit kost u dus slechts € 174,-; een voordeel van € 126,-!

We hopen natuurlijk dat u bereid bent om dit belastingvoordeel daarna ook aan onze Hervormde Gemeente Veenendaal te doneren. U zou via de periodieke schenking zelfs € 517,- kunnen geven. U krijgt van dit bedrag namelijk 42% terug zodat u netto € 300,- per jaar betaalt.

Wat moet u doen?

U kunt een blanco formulier afhalen op het Kerkelijk Bureau of hieronder downloaden en printen. Bij het formulier in tweevoud zit een duidelijke toelichting. Een  exemplaar van 2 pagina’s is voor de schenker en een ander exemplaar van 2 pagina’s is voor de ontvanger.

Hieronder ziet u de link naar het in te vullen formulier:

Overeenkomst

Afwikkeling

Na het invullen van úw gegevens en ondertekening daarvan levert u het formulier in op het Kerkelijk Bureau. Daar worden de "ontvanger"-gegevens ingevuld waarna het formulier namens het College van Kerkrentmeesters wordt ondertekend. Vervolgens ontvangt u het exemplaar voor de schenker weer terug voor uzelf.

In januari geeft u op het Kerkbalans-Toezeggingsformulier het door u te betalen jaarlijkse bedrag aan en vermeldt u in welke maanden de bedragen zullen worden overgemaakt of kunnen worden geïncasseerd. Dit wordt door ons dan verwerkt als toezegging voor de Aktie Kerkbalans. Op het Kerkbalans-Toezeggingsformulier noteert u duidelijk: "Per periodieke schenking volgens overeenkomst".

Jaarlijks geeft u uw bijdrage aan onze gemeente als periodieke gift op bij uw belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug.

Tot besluit

We hopen dat we u hiermee in de gelegenheid stellen om een hogere bijdrage aan de Actie Kerkbalans te kunnen doen. Wanneer u hier (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen.

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: