Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Hervormd Veenendaal: kerk midden in de samenleving

Van harte welkom op onze website!

Op deze site bieden wij u alle informatie over onze (wijk)gemeenten. We hopen dat deze site interessant genoeg is om kennis te maken met onze (wijk)gemeenten. Zowel om de diensten op zondag als de andere activiteiten te bezoeken.

Wijkgemeenten

De Hervormde Gemeente van Veenendaal staat met zeven wijkgemeenten middenin de lokale samenleving en probeert zo een levende getuige van Jezus Christus te zijn. Het is ons verlangen dat gemeenteleden in liefdevolle verbondenheid aan Jezus Christus gestalte geven aan zijn evangelie in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen.

Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. In de traditie van het gereformeerde belijden, zoals vastgelegd in de gereformeerde belijdenisgeschriften nemen wij onze plaats in Gods wereldwijde Koninkrijk in. Wij zijn ervan overtuigd dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme van beslissend belang zijn: de nadruk op de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, de unieke betekenis van Jezus Christus’ verzoenend lijden en sterven en van zijn opstanding; het persoonlijke karakter van het geloof en de vernieuwende kracht van de genade van God. Wij zien het als onze opdracht dit belijden blijvend te actualiseren en vruchtbaar te maken in onze gemeente.

Ontmoeten

Ontmoeting staat centraal, niet alleen tijdens de zondagse erediensten, óók rond het bloeiende kerken- en verenigingswerk. De Hervormde Gemeente van Veenendaal leeft, zeven dagen per week. Dit blijkt ook uit alle activiteiten, van kinderclubs tot lidmatenkringen, van koffieochtenden tot gemeenteavonden. Er zijn veel mogelijkheden om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het geloof dat ons bindt en voedt.

Meer informatie? Elke wijk heeft een eigen website met wijkspecifieke informatie. Via deze centrale website geven wij gemeentebrede, algemene informatie over de gemeente, haar identiteit, omvang, activiteiten en vele andere onderwerpen.

Meer informatieKerkelijk bureau

Kerkbalans

Draag bij aan de instandhouding van Hervormd Veenendaal!

Collectebonnen

Bestel vóór woensdag, dan worden de bonnen voor het weekend bezorgd.

PGIG

Periodieke Schenking. Geef meer voor hetzelfde geld!

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Meditaties

Behouden vaart!

...Velen van ons gaan in de komende tijd op reis....

Geschreven door:

Ds. J. Hoek

Veenendaal

Begrijpt u ook wat u leest/hoort?

...Lang geleden ontmoette Filippus de kamerling uit Ethiopië op de weg naar Gaza....

Geschreven door:

Ds. E.J. Hempenius

Veenendaal

Kerkdiensten

Bekijk de aankomende kerkdiensten per wijkgemeente.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: