Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Actie Kerkbalans 2024

De voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2024 zijn in volle gang. Onderstaand de belangrijke data voor 2024.

Informatie over de actie Kerkbalans en ANBI

Ieder jaar in januari wordt de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Deze is bedoeld om de kerk financieel in balans te houden. De Hervormde Gemeente van Veenendaal vraagt van alle leden - in vrijheid en bescheidenheid - een bijdrage. We ontvangen alles uit Gods hand om er rentmeester over te zijn. In die wetenschap mogen we daarvan naar vermogen bijdragen aan de opbouw van Zijn gemeente. Geven van wat we ontvangen hebben.

ANBI gegevens Kerkbeheer ANBI gegevens Diaconie

Waarom is uw steun nodig?

Voor velen is het heel gewoon om elke zondag naar de kerk te gaan. Maar wat een wonder is het eigenlijk, om elke nieuwe week te beginnen in Gods huis. Om er in vrijheid samen te komen met broeders en zusters en het evangelie van genade te horen. In de kerk wil onze God werken door Zijn Heilige Geest en harten aanraken. Zodat we meer en meer aan Hem verbonden raken. En wat nu zo bijzonder is... dit evangelie en die genade is kosteloos bij God te ontvangen. Voor niets! Hoewel het de gevende God alles heeft gekost: het leven van Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere Jezus!

In onze gemeente vinden veel activiteiten plaats. Centraal staat de verkondiging van het evangelie in de wekelijkse kerkdiensten. Dan spreekt God tot ons en hebben wij de gelegenheid om anderen te ontmoeten. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals Bijbelkringen, jeugdverenigingen, kinderclubs, etcetera! Veel activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, dat houdt de kosten laag. Toch maakt een kerk kosten, voor pastoraat (predikanten en bijstand in het pastoraat), voor materialen die we gebruiken bij activiteiten en voor de salarissen van werknemers. Ook vraagt het beheer van kerkgebouwen, wijkgebouwen, pastorieën en overig onroerend goed het nodige op financieel gebied.

Daarom: steun de actie Kerkbalans, dan kan onder Gods zegenende handen het werk in hervormd Veenendaal doorgaan. Het College van Kerkbeheer doet vanzelfsprekend zijn uiterste best om de inkomsten en uitgaven van de gemeente goed en verantwoord te beheren.

Aanmelden digitale actie Kerkbalans

Met onderstaand formulier meldt u zich aan voor de digitale Actie Kerkbalans van 2025

Graag in ieder geval de naam, de geboortedatum en het mailadres van het gezinshoofd opgeven. Jongeren vanaf 18 jaar kunnen zich opgeven met eigen naam, geboortedatum en e-mailadres.

Let op: een e-mailadres kan maar voor 1 persoon gebruikt worden.

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: