Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Ziften als de tarwe

En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Lukas 22 : 31

Geschreven door:

Ds. M. Baan

Veenendaal

De bediening van het koperen wasvat

Een koninklijk priesterschap

Geschreven door:

P. Zeedijk

Veenendaal

Geloofsslaap

En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. Markus 4:38a

Geschreven door:

Ds. G.F. Willemsen

Veenendaal

Sterker dan de dood

De dood is verslonden tot overwinning

Geschreven door:

Ds. M.W. Westerink

Veenendaal

Mijn zwakke plek

‘omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet’ (Psalm 16:8)

Geschreven door:

P. Vermaat v.d.m.

Veenendaal

En toch...

Psalm 62 - denkt u ook meteen aan:

Geschreven door:

(ds) Wijgert Teeuwissen

Veenendaal

Moet je zien...!

Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn’ 2 Kon. 6 : 16

Geschreven door:

Ds. G.J. van Steeg

Veenendaal

Troost

“Toen mijn gedachten in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten uw vertroostingen mijn ziel”. (NGT: “Als ik bang was en vol zorgen, hebt U mij getroost en blij gemaakt”.) Psalm 94: 19

Geschreven door:

ds. A.D. Poortman

Veenendaal

God neemt ons (soms pijnlijk) serieus

In de Bijbel komen we tekstwoorden tegen waarover je kunt struikelen.

Geschreven door:

ds. M.L.W. Karels

Veenendaal

Geloof en bekering

Jona 3 Jona is gearriveerd in Ninevé. Daar staat hij oog in oog met de indrukwekkende wereldstad. Wat wil hij onder al die heidenen bereiken, helemaal alleen als Gods profeet? Toch begint Jona te preken. Hij weet zich geroepen door God en gesterkt door Gods Geest. Je hoort hem in de straten en op de marktpleinen, overal waar hij gelegenheid vindt.

Geschreven door:

Dr. J.B. ten Hove

Veenendaal

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: