Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

JAKOBS ADVENTVERWACHRING

Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE! (Genesis 49:18)

Geschreven door:

ds. H. Russcher

Veenendaal

Advent

Het maken van een stamboom is altijd spannend.

Geschreven door:

Ds. A.D. Poortman

Veenendaal

Jona

Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent...

Geschreven door:

Dr. J.B. ten Hove

Veenendaal

De rivier van Eden

De rivier van Eden

Geschreven door:

ds. P. Hoogendam

Dankdag

Hij heeft u, mens, bekend gemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Micha 6: 8

Geschreven door:

Dr. J. Hoek

Veenendaal

Waar zijn wij thuis?

Waar zijn wij thuis?

Geschreven door:

Ds. D.J. Cuperus

Het verlangen van een christen

Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.

Geschreven door:

Ds. W. v.d. Brink

Veenendaal

Langs een omweg

“Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was” (Exodus 13:17a)

Geschreven door:

dr. J. van Beelen

Veenendaal

Huisjesmelkers

Wee hun die huis aan huis trekken, veld aan veld voegen, tot er geen plaats meer over is, en alleen u in het midden van het land gevestigd bent.

Geschreven door:

Prof. Dr. A. van de beek

Veenendaal

Ziften als de tarwe

En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Lukas 22 : 31

Geschreven door:

Ds. M. Baan

Veenendaal

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: