Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Jezus geeft rust

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van Hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheus 11: 28 - 30

Geschreven door:

Ds. J. Hoek

Veenendaal

Geestelijk onderscheidingsvermogen

Geestelijk onderscheidingsvermogen

Geschreven door:

ds. H. Russcher

Oproep tot duurzaamheid

Galaten 5: 13-26

Geschreven door:

Ds. M.L.W. Karels

Veenendaal

De Heere spreekt opnieuw

De Heere spreekt opnieuw

Geschreven door:

Ds. J.B. ten Hove

Veenendaal

U hebt de zalving van de Heilige en u weet alles

U hebt de zalving van de Heilige en u weet alles

Geschreven door:

ds. P. Hoogendam

Pinksteren: hoe laat is het?

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God (...) Handelingen 2:17a

Geschreven door:

Dr. J. Hoek

Veenendaal

Een leeg gevoel...?

“Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen.” Hebreeën 8:1b.

Geschreven door:

Ds. D.J. Cuperus

In blijde verwachting!

En toen Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zei Hij, van Mij gehoord hebt. Handelingen 1:4.

Geschreven door:

Ds. W. v.d. Brink

Veenendaal

Levensverwachting

“En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont”. (Romeinen 8:11).

Geschreven door:

Dr. J. van Beelen

Veenendaal

Voorbij !

Voorbij !

Geschreven door:

A. v.d. Beek

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: