Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Behouden vaart!

Velen van ons gaan in de komende tijd op reis.

Geschreven door:

Ds. J. Hoek

Veenendaal

Begrijpt u ook wat u leest/hoort?

Lang geleden ontmoette Filippus de kamerling uit Ethiopië op de weg naar Gaza.

Geschreven door:

Ds. E.J. Hempenius

Veenendaal

Schreeuwen

Schreeuwen

Geschreven door:

ds. C.A. v.d. Graaf

Vertrouwen op de Heere God in moeilijke omstandigheden

Vertrouwen op de Heere God in moeilijke omstandigheden

Geschreven door:

ds. W. v.d. Brink

Een wereld roept om strijd: "Dicht die deur", maar God beslist anders

"...dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had".

Geschreven door:

D.J. Cuperus

Veenendaal

Na een avondmaalszondag

"Hij liet u honger lijden en Hij liet u het manna eten"

Geschreven door:

Dr. J. van Beelen

Veenendaal

Een zuchtende advocaat

“De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

Geschreven door:

Prof. Dr. A. van de Beek

De kroningsdag van Jezus Christus

De kroningsdag van Jezus Christus

Geschreven door:

ds. P. Zeedijk

Nedergedaald ter helle

Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij.

Geschreven door:

Ds. G.F. Willemsen

Veenendaal

Pasen: met vrees en grote blijdschap.

....en zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap...

Geschreven door:

Ds. P. Vermaat

Veenendaal

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: