Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

God en de afgoden

"...en toen ik de stad (Athene) doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: Aan een onbekende God".

Geschreven door:

Ds. D.J. Cuperus

Veenendaal

Hebben wij nog een boodschap voor Israël?

Het antwoord op de hierboven gestelde vraag is volmondig: Ja

Geschreven door:

Ds. W. v.d. Brink

Veenendaal

Een goed begin...

Onze kerkdiensten beginnen met een plechtige formule.

Geschreven door:

Ds. A.T. van Blijderveen

Veenendaal

Weinig kracht, veel kracht

weinig kracht, veel kracht

Geschreven door:

dr. J. van Beelen

Denkend aan Holland

Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet

Geschreven door:

Ds. P. Vermaat

Veenendaal

Over de gemeente praten... met God

Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Daarom houden ook wij niet op voor u te bidden en te smeken. Daarbij danken wij de Vader

Geschreven door:

Ds. W.G. Teeuwissen

Veenendaal

Meewerken ten goede ....!

‘En wij weten, dat voor degenen, die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede … Rom. 8 : 28a

Geschreven door:

Ds. G.J. van Steeg

Veenendaal

Jezus geeft rust

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van Hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheus 11: 28 - 30

Geschreven door:

Ds. J. Hoek

Veenendaal

Geestelijk onderscheidingsvermogen

Geestelijk onderscheidingsvermogen

Geschreven door:

ds. H. Russcher

Oproep tot duurzaamheid

Galaten 5: 13-26

Geschreven door:

Ds. M.L.W. Karels

Veenendaal

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: