Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Wie wil er eeuwig leven?

Wie wil er eeuwig leven?

Geschreven door:

ds. H. Russcher

Sprekende stenen

"Ik zeg jullie, als zij zwijgen, zullen de stenen roepen".

Geschreven door:

Ds. A.D. Poortman

Veenendaal

De Voorbidder en de vijand

De Voorbidder en de vijand

Geschreven door:

ds. J.B. ten Hove

Wees niet bezorgd

Bovenstaande woorden van Jezus klinken voor mij opeens wel heel anders dan bijvoorbeeld een paar weken geleden.

Geschreven door:

Ds. M.L.W. Karels

Veenendaal

Jezus weigert verdoving en vraagt verkwikking

Mattheus 27: 33,34 en Johannes 19:28 In de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus lezen we dat Hij eerst weigert om te drinken en later juist om drinken vraagt.

Geschreven door:

Dr. J. Hoek

Veenendaal

Jezus weigert verdoving en vraagt verkwikking

Mattheus 27: 33,34 en Johannes 19:28 In de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus lezen we dat Hij eerst weigert om te drinken en later juist om drinken vraagt.

Geschreven door:

Dr. J. Hoek

Veenendaal

Geest of geest?

In deze Bijbeltekst begint Lukas te vertellen over de reis naar Jeruzalem.

Geschreven door:

Ds. J. Hoogendam

Veenendaal

Wat is het christelijk geloof voor jou waard?

“De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen…….. Zie, meer dan Salomo is hier”. (Mattheüs 12: 42)

Geschreven door:

D.J. Cuperus

Veenendaal

Hoe dankbaar bent u?

En één van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder, met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hen dankende; en deze was een Samaritaan; En Jezus, antwoordende, zei: Zijn niet de tien gereinigd, en waar zijn de negen? (Lukas 17:15-17)

Geschreven door:

Ds. W. v.d. Brink

Veenendaal

Vergoten bloed, vergeven zonden

Want dit is mijn bloed, van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Mattheus 26:28

Geschreven door:

ds. A.T. van Blijderveen

Veenendaal

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: