Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Een slag om ons hart

Waar Jakobus op andere plaatsen zijn lezers aanspreekt met 'broeders', noemt hij ze in vers 4 'overspeligen'.

Geschreven door:

Ds. H. Russcher

Veenendaal

Rosj-Hasjanàh

Het Joods Nieuwjaar 5784 valt op 15 september. Lezen: Nehemia 8

Geschreven door:

ds. A.D. Poortman

Veenendaal

De stem van een minderheid

Als de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven, een lad dat overvloeit van melk en honing.

Geschreven door:

Ds. M.L.W. Karels

Veenendaal

Verheven is de Here (Psalm 113)

De psalm begint met een opwaartse beweging.

Geschreven door:

ds. P. Hoogendam

Veenendaal

"Toen stond Jozua 's morgens vroeg op (...)

Onlangs las ik een verhaal over Desmond Tutu.

Geschreven door:

Ds. André v.d. Graaf

Veenendaal

‘Toen stond Jozua ’s morgens vroeg op (…)’ (Jozua 3:1a)

Onlangs las ik een verhaal over Desmond Tutu.

Geschreven door:

Ds. André v.d. Graaf

Uw Koninkrijk kome: 10 dagen bidden voor 5 mensen die Christus niet kennen.

Onze Vader die in de hemelen zijnt; Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. U wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Geschreven door:

Centrale Evangelisatie Commissie

Veenendaal

Een drenkeling op de levenszee…

Een drenkeling op de levenszee...

Geschreven door:

Ds. D.J. Cuperus

Verdiepend Geloof

Jezus zei tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zei, en ging heen. Johannes 4:50

Geschreven door:

Ds. W. v.d. Brink

Veenendaal

Een goed begin

Romeinen 8:23 De eerstelingen van de Geest

Geschreven door:

Ds. A.T. van Blijderveen

Veenendaal

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: