Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De les van de geschiedenis

De les van de geschiedenis

Geschreven door:

ds. A.D. Poortman

Leiderschap

Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. (Hebreeën 2: 10)

Geschreven door:

Ds. M.L.W. Karels

Veenendaal

Het kennen van God

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken en Ik geef Mijn leven voor de schapen. (Johannes 10: 14 en 15)

Geschreven door:

ds. P. Hoogendam

Veenendaal

Jezus buiten de deur?

Jezus buiten de deur?

Geschreven door:

ds. J. Hoek

Geschreven door:

Ds. D.J. Cuperus

Veenendaal

Een belijdenis van zonden en schuld en gebed om vergeving.

Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddeloos gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten. Bij de Heere, onze God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.

Geschreven door:

Ds. W. v.d. Brink

Veenendaal

"Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht.

Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt." (Psalm 46:9,10)

Geschreven door:

dr. J. van Beelen

Veenendaal

God is er

Áls ik mijn geloof niet had...'

Geschreven door:

dr. A. v.d. Beek

Veenendaal

De reis naar Jeruzalem

De reis naar Jeruzalem

Geschreven door:

Ds. M. Baan

Niet zo brutaal

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven

Geschreven door:

Ds. G.F. Willemsen

Veenendaal

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: