Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Algemene Kerkenraad regelt zaken op centraal niveau

De Algemene Kerkenraad regelt voor de Hervormde Gemeente van Veenendaal diverse taken en zaken op centraal niveau. Hierbij kunt u denken aan:

Samenstelling

De Algemene Kerkenraad wordt volgens een rooster samengesteld uit vertegenwoordigers van de wijkgemeenten. Daaraan toegevoegd zijn de preses, de scriba en de voorzitters van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters. De Algemene Kerkenraad vergadert zesmaal per jaar.

Moderamen

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad bestaat uit:

Preses
J. Roest

Scriba
H.J. van de Scheur - scriba-ak@hervormd-veenendaal.nl

Leden
Ds. H. Russcher (predikant)
C. de Jong (voorzitter College van Diakenen)
J.G. Vink (voorzitter College van Kerkrentmeesters)
Vacant (diaken)

Actuele verslag van de laatste vergadering

Verslagen zijn tijdelijk niet beschikbaar.

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: