Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Historie: Veenendaal groeit, de kerk groeit mee

De historie van de Hervormde Gemeente van Veenendaal gaat terug tot de woelige jaren van de Nederlandse Opstand. In de zestiende eeuw kwamen rooms-katholieken en protestanten tegen elkaar in het geweer. In 1566, het jaar van de roemruchte Beeldenstorm, is de Oude Kerk van Veenendaal ingewijd als Sint Salvatorkerk. Dit monument is het oudste gebouw van Veenendaal. De 'Nijeuwe Veenkercke' gold als centrum, het dorp is er in de loop der eeuwen omheen gegroeid.

Oude kerk en Julianakerk

Na 25 jaar rooms-katholicisme kreeg Veenendaal in 1592 de eerste protestantse predikant, ds. Dirck Rogge. Rond de Afscheiding van 1834 (in Veenendaal vond deze plaats in 1836) werd de Oude Kerk uitgebreid en kreeg deze een tweede predikantsplaats. Veenendaal groeide flink na de Eerste Wereldoorlog, wat in 1928 leidde tot de opening van de Julianakerk. De bekende ds. M. Jongebreur zette zich hiervoor in.

Vredeskerk

In 1945 was de situatie op het Veense kerkelijk erf complex. Opnieuw had Hervormd Veenendaal de behoefte aan een nieuwe kerk en meer predikanten. Ook moest de oorlogsschade aan de nog niet afbetaalde Julianakerk worden opgebracht. Ondertussen verliet een groep leden, waarvan een aantal beter gesitueerden, de centrale gemeente om de buitengewone wijkgemeente Sola Fide te stichten. Hoewel de positie van de kerkvoogdij onder druk stond, kwam er toch een vierde predikant en in 1949 een derde kerkgebouw, de Vredeskerk.

Sionskerk, Hoeksteen en Westerkerk

Tijdens en na de wederopbouw maakte Veenendaal een stormachtige groei door. De actieve ds. A. Vroegindeweij deed veel voor de realisatie van de Sionskerk (1965) en De Hoeksteen (1969). In de nieuwbouw van Veenendaal-West verrees in 1985 de Westerkerk. Bij de ontwikkeling van de wijk Petenbos is gebroken met de lange traditie van kerkelijke uitbreiding. Hier is geen hervormde kerk gebouwd.

Dragonder Oost/Veenendaal Oost

De Algemene Kerkenraad sprong wel in bij de bouw van de wijken Dragonder Oost en Veenendaal Oost. Vanaf de eerste planvorming is gewerkt aan aanwezigheid in de nieuwe wijk. Dit resulteerde in een nieuwe wijkgemeente in oprichting. Sinds 30 oktober 2011 is het een zelfstandige wijkgemeente. De eerste wijkpredikant, ds. J.K.M. Gerling, begon in 2005 als opbouwwerker. In datzelfde jaar werd in De Brede Wijkvoorziening de eerste eredienst gehouden. Al enkele jaren houdt de wijkgemeente diensten in het Ontmoetingshuis en maakt een gestage groei door.

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: